دیدگاه ها
بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ - ۱:۵۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بهبه چه کیفی دار به این میگین شهر درالشجاعه .اگر زمان دکتر یار احمدی هم همین جور مقاومت کرده بودیم وضع بافق خیلی بهتر از این بو؟؟؟!!!

    ناظر این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ - ۷:۵۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

    دقیقا

بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ - ۳:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

رمز اتحاد پیروزی است .و دست مریزاد به نماینده مجلس فرماندار وشورای شهر….

علی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ - ۸:۱۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام.این شور وحضور مسئولیت مدیر را دوچندان میکندکه بابکار گیری افراد شایسته در قسمتهای مختلف شرکت وتربیت مدیران شایسته بیش از پیش به شهر ومردمش خدمت کرده ومردم نیزمحکم واستوار حضور خود راهوشمندانه حفظ نموده وپشتیبان باشند.وبه تفرقه افکنان اجازه نفوذوتحرک ندهند.والعاقبه للمتقین