دیدگاه ها
مهدی شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ - ۳:۱۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

دستشون درد نکنه هر چقدر که این مسابقات ورزشی در سطح شهرستان صورت گیرد ورزشکار بیشتری خواهیم داشت