دیدگاه ها
رضا شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کاشکی فرمانداری مجوزتظاهراتی بر علیه مسئولان استان برای بی عدالتی های صورت گرفته برای بافق میداد