دیدگاه ها
سید بهروز این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۷:۱۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

عکس اول از امام زاده هست؟!؟
پس گلدسته هاش کو؟
اینکه میگفتن مال قرن هشتم هجریه؟!؟