بگو: شیر! نگو: گربه!

دسته: مقالات
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

آغازِ جنگِ تحمیلیِ حزب الشیطان بر ایرانِ حزب الله

دشمنِ دیرینِ بشریت و انسانیت، از ترسِ کُهَنی که از ایرانِ بزرگ داشت، ۳ برنامۀ جامع را پی‌گرفت:

۱) کاستنِ وسعتِ ایران: مدام با دسیسه هایِ گوناگونِ پنهان و پیدا، سعیِ بسیار کرد تا مدام از وسعتِ سرزمینیِ ایرانِ عزیز بِکاهد!

که آخرین خباثتش، توسطِ نوکرِ بی‌‌اختیارش محمد رضا پهلوی، شاهِ ظالم ایران، در سالِ ۱۳۵۰ انجام شد و آن جدا کردنِ بحرینِ عزیز از مامِ میهن بود تا اربابانش از او راضی‌تر شوند!

–  کاش انقلابِ اسلامی ایران ۷  سال زودتر به پیروزی می‌رسید تا سپاهیانِ غیور ِایران زمین نمی‌گذاشتند بحرینِ عزیز و هم میهنانِ مظلوم‌مان از ایرانِ بزرگ و سَرفَراز جدا شوند!–

و بحمدالله با ظهورِ انقلابِ اسلامی، این کید و برنامۀ خصم، با مقاومت و هوشمندی امام خمینی رضوان الله علیه بشدت منکوب شد! هرچند طیِ ۸ سال دفاعِ مقدسِ حق علیه باطل، بسیاری ازمتدینینِ شجاع، در این راهِ الهی، مؤمنانه مال و جان نثار کردند…

۲) نسل کُشیِ ایرانیانِ سَراَفراز: کشتارِ وسیع ایرانیان، تا نسل شان ازجهان برچیده شود!

در تاریخ و تورات ثبت است، زمانِ خشایار شاه هخامنشی، با دسیسۀ اِستِر و هامانِ یهودی ۷۵۰۰۰ هزار نفر از مردمِ مظلومِ میهن‌مان به همراه بزرگانِ کشور، بدستورِ شاهنشاهِ هوس‌باز، قتل‌ِعام شدند!

یا درجنگِ جهانی اول با برنامه ریزی دقیق و شیطانیِ انگلیسهایِ خَبیث، نیمی از مردمِ ایران را عملا با گرسنگی دادن و بیمار کردن، و جلوی دارو رسانی را سد کردن، به طرزِ وحشتناکی کشتند!

آری تاریخ و هوشیاران، قحطی بزرگ در ایران بِسالِ ۱۲۹۶ – ۱۲۹۸ هجریِ شمسی برابر با ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی را فراموش نمی‌کنند، که نیمی از جمعیتِ مظلومِ ایران با دسیسۀ انگلستان، و سکوتِ ننگین اروپایِ منافق صفت، به سببِ گرسنگی و سوءِ تغذیه و بیماریهای ناشی از آن کشته شدند!

منابعِ مستندِ بسیاری حاکی است: بریتانیایِ مکار، غلات و مواد غذایی زیادی از مردمِ ایران خرید، و احتکار و پنهان کرد، تا در دسترسِ عمومِ ایرانیان نباشد!

در حالیکه نمی‌گذاشت، حتی موادِ غذایی از هندوستان و بین‌النهرین واردِ ایران شود، همچنین از ورودِ موادِ غذاییِ ایالاتِ متحده هم ممانعت کرد!

در ضمن، با اتخاذِ سیاستهایِ مالیِ خصمانه، از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ایران، انگلیسِ خبیث، مسبب اصلیِ این کشتارِ بی رحمانۀ تاریخ شناخته شد!

رفتار ِانگلیسیهایِ استعمارگرِ ضدِ آزادیِ بشر، نسبت به ایرانیان، شبیه همان کاری بود که ۵۰ سال قبل، این فراماسون های خونریزِ وحشی، نسبت به ایرلندی‌ها انجام دادند!

آری هیچ کشوری مانند ایران، از جنگِ جهانیِ اولِ فراماسونها آسیب ندید!

این جنایتِ عامدانه، حتی از حملۀ مغول در قرن ۱۳ میلادی نیز بسیارفراتر است!

در آوریل ۱۹۱۸ برابر با فروردینِ ۱۲۹۷، فرانسیس وایت، دبیرِ سفارتِ آمریکا از بغداد به تهران سفر می کند؛ وضع گرسنگی در ایران را چنین گزارش می‌دهد:

“در سرتاسرِ جاده‌ها کودکانِ لخت دیده می‌شوند که فقط پوست و استخوانند! قطرِ ساقهایِ‌شان بیش از ۳  اینچ نیست و صورتشان مانندِ پیرِمردان و پیرِزنان ۸۰ ساله تکیده و چروکیده است!

همه جا کمبود دیده می‌شود و مردم ناگزیرند علف و یونجه بخورند!

حتی دانه‌ها را از سرگینِ سطحِ جاده جمع می‌کنند تا نان درست کنند!

در همدان چندین مورد دیده شد که گوشتِ انسان می‌خورند!

دیدنِ صحنۀ درگیری کودکان و سگها بر سَرِ جَسَد یا بدست آوردنِ زباله‌هایی که به خیابان‌ها ریخته می‌شود عجیب نیست“…

همانطور که می‌دانید، این واقعه، یکی از مصائب بزرگ تاریخِ ایرانِ عزیز است‌ که دربارۀ آن، با اِعمال مدیریتِ استعمارگرانِ وحشیِ آدمکش، سعی‌شده، پنهان مانده، کمتر بازگو شود!!

تیز هوشان، ازدیادِ تولیدِ خوراکی‌های ترا ریخته و فس فودها را هم از این منظر می‌نگرند!

همچنین مدیریت بر پخش دارو و خوراکی‌های مضر و فاسد را…

سیاستِ شیطانیِ دیگرشان، تبلیغ و اِعمالِ “دو فرزند کافیه” در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر همین سیاستِ استعماری بود که یهودی مسلکانِ عَنُود بر آن مدیریت داشته و دارند!

۳) برنامۀ دشمنانِ اِنسی و جِنیِ ایرانیان: دشمنانِ مکار، از قرنها قبل سعی‌کردند تا می‌توانند، ایرانیان را تهی ازهویت و تحقیر کنند! در مجامع، مفاخر و اندیشمندانِ ایران را نام نبرند! بلکه اندیشمندانِ غربی که خود با کُتبِ عالِمانِ ما به تحقیق و توفیق راه پیدا کرده اند را برجسته جلوه ‌دهند! اکتشافات را هم بنامِ خودشان ثبت کنند!!

یکی ازشیوه‌هایِ پلیدشان هم این بود که در همه ‌جا تبلیغ کردند، نقشۀ ایران همچون گربه است!

یعنی، موجودی که فقط بدردِ بازی کردن می‌خورد، نه برای اندیشه‌ ورزی و مشورت و حکومت!

گربۀ لوسِ مَلوس، با نازکردن و رام بودنش، خود را کاملا در اختیارِ ارباب گذاشته، تا لقمه ای بِدست آرَد و نمیرد!!

در حالیکه در معرفتِ تاریخِ ایرانِ باستان، قید است: نماد و نگهبانِ ایرانِ موحد، شیر است! که در تخت جمشید و بسیاری از جاهایِ تاریخیِ ایران دیده‌ می شود!

در آغازِ مشروطه هم، بر قلبِ پرچمِ ایران، نقشِ شیر را برگزیدند!

حتی زمانیکه پارکِ شهرِ تهران افتتاح شد، کنارِ در ِشرقی، دو شیرِ سنگی قرار دادند!

اکنون نیز هر ایرانیِ موحد، عاشق و ذاکرِ اسدالله علیه السلام، حیدرِکرار است!

لذا ما با افتخار، بر خود می‌بالیم که بر صفت و رفتارِ شیرِخدا علی(ع) باشیم!

آری نقشۀ فعلی میهن مان هم مانند شیر است، نه گربه!

همانندِ آیۀ ۵۰ سورۀ مدثر که گفته شده، دشمنانِ گورخر صفت، از قسوره در ترس و فرارند!

کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَهٌ   ﴿۵٠﴾    فَرَّتْ مِن قَسْوَرَهٍ   ﴿۵١ مدثر﴾

همانگونه که امروزه دشمنانِ قلدر و بی حیایِ ایران زمین، نه تنها از نامِ سید علیِ خامنه ایِ با تقوا، که فقط به وجه الله نظر دارد، در هراس هستند و از او فراریند! بلکه از سرداران و یارانش، همچون سید حسن نصرالله و سردار قاسم سلیمانی و سردار سلامی ها و باقری ها و جعفری ها و… شبانه روز در رُعب و خوفند و جرئتِ نزدیک شدن به مرزهایِ شیران را ندارند و فقط از دور پارس می‌کنند و زوزه کِشان، پنجۀ رنجور، بر زمین می‌کِشند!!

حتی از مواجهۀ مستقیم با یارانِ مجاهدِ اینان در یمن و لبنان و سوریه و عراق هم گریزانند!

اما فکر می‌کنید، چرا از ایرانِ اسلامی، بسیار در هراسند؟ مانندِ ترسِ گورِخَر از شیر؟

توجه تان را به ۳ نکتۀ مستند جلب می کنم:

۱- آقایِ محمد رضا اسلاملو یکی از بزرگترین مستند سازهای میهن مان، که دانش آموختۀ سینما از آمریکاست، می گوید:

قبل از پیروزیِ انقلاب اسلامی در ایران، با یک افسرِ عالیرتبۀ آمریکا صحبت می‌کردم،

گفتم: ایران چه جذابیتی برایتان دارد؟ چرا رهایش نمی‌کنید؟! درپاسخ گفت:

رهایتان کنیم که باز امپراتوریِ بزرگ راه بیندازید و گذشته‌تان را احیاء کنید؟! نه نمی‌گذاریم! شما باید همیشه دَر بَند و ذلیل باشید! وگرنه قیام می‌کنید!

۲- آقایِ نادرِ طالب زاده، فیلمسازِمشهور بین المللی، دانش آموختۀ رشتۀ سینما در آمریکا می‌گوید:

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در حالِ فیلمبرداری در لندن بودم، که کشیشی از کلیسایِ مقابلِ پارک به دَر آمد و کم کم به گروهِ تصویر برداری نزدیک شد! از کارم جویا شد و پرسید از چه کشوری هستم؟ وقتی با افتخارگفتم: ایرانی هستم! با گشاده رویی در آغوشم گرفت و جملاتِ محبت آمیزی گفت، تعجب کرده، علت را جویا شدم، خاطر نشان شد:

چون ایران، تنها کشوری در جهان است که در آن بت پرستیده نشده، همواره موحد و خدا دوست بوده است! و در کتابِ آسمانی مان انجیل هم آمده که عیسی بن مریم(ع) در سرزمینی که در آن شِرک و بُت پرستی نبوده، از آسمان فرود می‌آید! لذا ما مؤمنانِ مسیحی، بسیار ایران و ایرانیان را دوست داریم، چون رسولِ مان در سرزمینِ موحد پرورِ شما ظهور می‌کند!

البته ما مسلمانان هم معتقدیم وقتی منجیِ بشریت (عج) در آخرالزمان تشریف می‌آورند، عیسی بن مریم (ع) نیز در کنارشان است!

در انجیل نیز به نقل از عیسی بن مریم (ع) بشارت داده شده:

پس از من، در انتظارِ آمدنِ پسرِ انسان باشید!

که اشاره شان از انسان، خاتم الانبیاء (ص)، و پسرِ انسان، یعنی فرزندِ رسول الله، مهدیِ منجی (عج) است!

۳- ژنرال آیزنهاور در ۲۹ نوامبر ۱۹۵۲ در نخستین مصاحبه عمومی اش پس از انتخاب شدن به سمتِ ریاستِ جمهوریِ آمریکا گفت:

” گمان نمی کنم منطقه ای مهمتر از ایران روی نقشۀ جغرافیایی جهان وجود داشته باشد!

ایران دارای نفت است!

و هم در چهار راه جهان واقع شده است!

اگر روزگاری ایران و شوروی (روسیۀ فعلی) با هم کنار آیند، کره زمین، جای امنی برای غرب نخواهد بود!

همچنین نباید وضعیتی پیش آید که ایران، به گذشته دور خود بازگردد و یک قدرت نظامی شود!

وای به وقتیکه میلیتاریسم ایرانی زنده شود!

بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجۀ حرفِ من بشوید“…

هَماره، هَماس، در ستیزِ خَصمِ اربعین

هُمام  وَش،  در  پیِ قَسوره  آید…

انوشه گیلانی نژاد

۱۳۹۸/۶/۳۱


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴۷
برچسب ها: