دیدگاه ها
مهدی چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ - ۲:۱۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

امیدواریم این همایش برکتی برای شهرستان داشته باشد

رضا پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۱ - ۹:۱۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

باسلام خدمت مسئولین شهرستان :
وقتی شرکت به بخش خصوصی واگذارمی شودواززیرنظرمعادن وفلزات خارج می شود(ایمیدرو)دیگرچه لذومی داردکه همایش معاونین معدنی برگزارشودبایدرفت بابخش خصوصی همایش برگزارکرد.