دیدگاه ها
محمد رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۱ - ۶:۵۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آیا باشگاه آهن برای این اشتباه به طرف مقابل اطلاع داده یا خیر