دیدگاه ها
هیهات من الذله پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه
محمد رضا پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۱ - ۸:۴۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

حیف شد بهابادی ها فرماندار خوبی را از دست دادند

اوسی سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۸:۴۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مسئولین با این عزل و نصبهای شتاب زده قصد دارند کوتاهیشان در حق بهاباد را بپوشند ولی افسوس که مردم هوشیارند