دیدگاه ها
دارالشجاعه این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۴:۳۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ازاقدام زیبا ومعنوی مجموعه ی آموزش وپرورش شهرستان بافق تشکر مکنم لطفا مسئولین بافق فرداخبر وعکسهای جشن تکلیف مسجد آهن شهر که بچه های ما هم آنجا شرکت داشتند راپخش نمایند

حسن این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

جشن تکلیف مسجد آهنشهرهم فراموش نشود