دیدگاه ها
شهروند شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱:۳۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام شاید قانون فقط برای دیگران است !!!!!