دیدگاه ها
ناشناس یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

خوب از دامن این مادر زحمتکش همچون فرزندی تقدیم اسلام می گردد

سیدعلی یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

خوب ازدامن همچون مادرانی دسته گلانی تقدیم انقلاب واسلام عزیز می گردد

حسن یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

كجايند مردان بي ادعا

عباس یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۲:۴۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

پير درختي كه شاخه اش را به آتش سپرد تا گرمابخش اسلام و ايران باشد.

محمد رضا یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۶:۰۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کل روستاهای استان از نعمت گاز برخوردارند اما مادر مفقودالاثر در زمستانهای سخت روستا از هیزم استفاده می کند ا

ناشناس یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۶:۴۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

زحمت انقلاب را چه کسانی کشیدند و حالا چه کسانی نانش را میخورن
زحمت انقلاب را چه کسانی کشیدند و ما امروز نگران احوال چه کسانی هستیم
واقعا که شهدا شرمنده ما شدند!!!!!!!!

مهرگان یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۶:۵۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

به راستی که او مهربانو است خورشید بانوان آنکه مهر را با پاره پاره شدن قلبش به نظاره نشسته و دست بر آتشی دارد که گل سرخ بر رخسارش بکارد تادلتنگی فرزند را به نیکی پایداری کند

تفکری یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

هنوز این باغبان شهد شهادت از هیزم استفاده میکندمسولین کارشکن چه جوابی به فرزندش میدهند؟

علی یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

الان باید پسرش عصای دستش باشه امابه خاطر دفاع از مردم و میهن مفقودالاثر یا شهید شده به نظر شما جای مادر ما داره؟افرین بر همت مادران ایرانی مثل این مادر مسئولین بدانند در فردای قیامت جوابگوی بعضی بی مهری ها که به این بنده های خدا می شود باید بدهند.

ترفند دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۸:۱۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

او راضی تر از دگران

باران دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

مادر بی ادعا

ناشناس دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

افرين بر مهرگان

ناشناس دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱:۰۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

در مان خود به دادن جان ديد شهريار

عشقي كه درد عشق وطن بود درد او

شمع بي زبان دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱:۰۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

پروين به كجروان سخن از راستي چه سود

كو انچنان كسي كه نرنجد ز حرف راست

ناشناس دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱:۱۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

دامن مادر نخست اموزگار كودك است

طفل دانشور كجا پرورده نادان مادري

هادی دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

فاطمه فاطمه است هیچ کلمه یا جمله ای نمیتواند اورا تعریف کند

عليرضا پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۹:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آفرين بر اين همت والا و باصلابت،الحق آسايش و آرامش امروز همه ي مارا ميتوان در چشمان خسته و رنجورش اما با يك دنيا اميد و آرزو ديد

م-ب-ق یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بعضي ها يادشان رفته آخرتي هم هست