دیدگاه ها
صابر دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۲:۲۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بی انصاف ها تا اونجایی که من میدونم شهرداری زمین های خیابان مهدیه و مسجد جامع را به قیمت 10 سال پیش خریداری می کند

مهدی دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

فکر کنم اگه بخواهند یک خیابان کلان شهر تهران در کنند اینقدر وقت نمی گیره

peivand سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۷:۳۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

متأسفانه در شهرداری هم مثل جاهای دیگر پارتی بازی و تبعیض ها برجسته است .اگر کسی استقامتی در برابر تخریب ملکش نشان داد از او گرانتر میخرند .در غیر اینصورت اصطلاحاً مرده خری می کنند.

عباس چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ما صاحبان ملک پول نمی خواهیم عین همان ملک به ما بدهند قانعیم به زور و ناحق که نمیشود ملک مردم را غصب کرد

یه دوست پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ای کاش حق وحقوق مردم اینگونه به سخره گرفته نمیشد…کجای دنیا بدون اطلاع مالک ،شهرداری ملک رابه تصرف خوددرمی آوردودادستان سند
میزند.ایااگرخودشان هم مالک بودنداینگونه رفتارمیکردند؟ ایاپایمال کردن حق مردم راشهرداروشوراازکارنامه مثبت خوددرپایان دوره میداند…ایاکمی هم بفکراخرت خودوحق الناس هستند…ایااین کرسیهاتاابدآنهاراتحمل میکنند…اللهم عجل عواقب امورناخیرا

بنده خدا پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

رهبر معظم انقلاب کرارافرموده اندکه مسئولین بایدخدوم ملت باشند.ولی متاسفانه ازفردمالک مغازه درطرح تعریض خ مسجدجامع شنیدم که شهردار برخوردبسیارزننده بامالکان داشته وگفته ملکتان راتخریب میکنیم،شماهیچ کاری نمیتوانیدبکنید…ایا عدالت این است ومصداق بارز حق کشی نیست؟

یه دلسوز پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۷:۵۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ازمسئولین خواهشمند است ،درطرحهای ملی که در کلان شهرهاباتاخیروبعضابابنبست اجرایی روبرو میشود،ازشهردار،شورای شهر بافق کمک گرفته شودتااین طرحهابه سرانجام رسد…

حق طلب پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۸:۴۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

رای به شورایی دادیم که دستمان راازچند جا بریدند 1:ازحق الناسی که خدادرقران به ان تآکید کرده2:قانون سالمی که از قران گرفته شده اماباامورات دنیاوهوای نفس اصل ان تغیرمی کند3:مسولانی که لایق تر بودند اما به دلایلی خانه نشین شدند

تتت یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۲:۳۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

نميدونيم والا حق با كيه.اينوريه اونوريه .چيزي كه گير ما نيومد

ما یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۲:۴۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

از ماست كه بر ماست