دیدگاه ها
حسن سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
حق مسئولین بافق همینهم نیست.
اینقدر این شهرستان بدبخته که هیچ پروژهای برای 22بهمن نداشتن افتتاح کنند. در عوض اردکان و رئیس جمهور باید بره. آقای … اینقدر شعار نده.

محمد رضا سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۶:۵۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

شاید صلاح در این بود که پروژه ای افتتاح نشود

مهرداد پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۷:۳۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

مسئولین سالهاست خودشان را به خواب زدند. و دلخوش این معدن هستند.