مسئول روابط عمومی شهرداری بافق ضمن اشاره به آغاز عمليات اجرايي احداث بلوار مسجد جامع، گفت: عمليات زيرسازي اين بلوار به لحاظ موقعيت شهری و مکانهاي مذهبي مانند مسجد جامع شهر و نياز اساسي مردم با روندی روبه رشد در حال اجرا است.
علی اصغر موفق عنوان کرد:طول مسير بلوار جديد مسجد جامع450 متر و عرض آنرا نيز با روفوژ وسط و پياده رو 30 متر می باشد که با هزينه­ای بالغ بر 35 ميليارد ریال  از محل اعتبارات عمراني شهرداري در حال اجرا می باشد.
وی ادامه داد: باساخت و بهره برداري از اين پروژه علاوه بر زيبايي  بخش ديگري از شهر و توسعه فضاي سبز شهري، مشکلات ترافيکي محله مسجد جامعه  برطرف مي شود  که نهایتاً بلوار ميدان امام حسين (ع)به ميدان امامزاده عبدا… متصل خواهد شد.
مسئول روابط عمومی شهرداری تصریح کرد:  شهردار بافق همواره خواستارتعامل همه دستگاههاي اجرايي شهرستان،همکاري مردم و حمايت امام جمعه و فرماندار و همچنين نظارت و همکاري شوراي اسلامي شهر در اجراي هرچه سريعتر اين طرح را بوده و امید است که با تعامل ایجاد شده و همکاري به موقع ادارات آب،برق،تلفن و … اين بلوار در سالجاري مقارن باهفته دولت ساخته و آماده بهره برداري شود.