کاشت ده هزار اصله درخت در دانشگاه آزاد اسلامی بافق
همزمان با ایام فصل بهار، کاشت هزار اصله گل رز، کاج، سرو و زیتون در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی بافق آغاز شد.
درختکاری
مهدی اشرفی بافقی _ معاون اداری و مالی واحد بافق _ با اعلام این خبر گفت: در راستای بهسازی و توسعه فضای سبز واحد در سه سال گذشته بیش از ده هزار اصله درخت شامل 6000 اصله درخت زیتون، 2000 درخت اقاقیا، 1000 اصله درخت خرما و … در دانشگاه غرس شده است که در مقایسه با سالهای گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته است.
وی افزود: در سال جدید با آماده سازی حدود ده هکتار زمین در نظر داریم تا فضای سبز واحد را با کاشت درختان پسته، کاج و سرو گسترش دهیم.