دیدگاه ها
علی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۴:۳۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام،چرا خود را از مسکن مهر کنار گرفته اید تاکنون چند گزارش از مشکلات اعضا مسکن مهر داشته اید؟؟بی خیل بابا