دیدگاه ها
رجبیون این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۷:۳۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

tفقط عکس معمولی بود وخیلی غیر حرفه ای-نتوانست ببسیاری از گوشه ها و عظمت را نشان دهد

دهستانی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۸:۲۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای رنجبر قشنگ بود خسته نباشید.
،،،،،،،
دکتر شریعتی: برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند
کسانی که معنی دوست داشتن ، عشق و ایثارو خلوص را میفهمند و خوب می فهمند خدا را به آسانی می شناسند.
«شریعتی»