دیدگاه ها
مهدی چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام، آیا قفلهای بسته توسط دکتر احمدی نژاد تحویل دکتر روحانی شد ؟ یا کلید قفلها توسط دکتر روحانی تحویل دکتر احمدی نژاد شد؟ اصلاً قفل و کلیدی در کار هست؟ اگر هست تعجیل کنید که در زندان قفل شده خفه شدیم.