دیدگاه ها
عباس عباسی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

جناب آقای عباسی
با این تحول بیمارستان بافق به یکی از بهترین بیمارستانهای کشور تبدیل خواهد شد و به زودی بیماران از تهران به بافق اعزام خواهند شد.
درست میگم؟