دیدگاه ها
یک بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ - ۱:۱۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

وقتی ورزش پایه قرباتی لیگ برتر میشود
شنید ه هایی از استعفای ذسته جمعی مربیان بومی تیمهای پایه هندبال بافق بعلت عدم مدیریت صحیح مدیران موسسه فرهنگی!!!! ورزشی سنگ آهن به گوش میرسد. خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.