دیپلم هم دیپلم های قدیم ، حالا که همه چیز الکی شده،  شایدهم تقلبی ، از جنس های چینی بگیر تا ﺁدم های این دوره و زمونه، یک روده راست تو شکم هیچ کس نیست.
قدیم اگر فقط دو کلاس سواد داشتی، کلی برو بیا داشتی و بیا و تماشاکن.ولی عوضش امروزه لیسانس هم داشته باشی ،تره برایت خرد نمی کنند ،البته اگر نگویند برو بگذار در کوزه ،ﺁبش را بخور.تازه با این همه گرونی، فکر نکنم، کوزه ارزون  هم پیدا شود!!!
لیسانس که دیگه از مُد افتاده، فوق لیسانسش هم همین طوری ریخته،قدیم ها نه در زمان قاجاریه و زندیه و افشاریه، تقریبا 20 سال پیش ،یادمه که کمتر کسی فوق لیسانس داشت، چقدرباید زحمت  می کشیدی و چقدر درس  می خوندی تا ﺁخرش قبول  شوی.ولی حالا از عجایب شیخ ما این بود:« شیره را خورد وگفت شیرین بود».فوق لیسانس بدون ﺁزمون، البته با یک ﺁزمون کشکی ، فقط سر جلسه حاضر شو، دیگه کار تمومه.مهم اسکناس است که باید بسُلفی، بقیه اش فرمالیته است.
کارخانه های مدرک فروشی، مثل نُقل و نبات مدرک می فروشند، پول بیار، مدرک ببر. بازار لیسانس که دیگه کساد شده . موبایلت را که نگاه می کنی ،می بینی پیام ﺁمده که بیایید ثبت نام کنید تا به شما لیسانس بدهیم ،بی ﺁزمون و بی شرط معدل ،تازه پرداخت در اقساط بلند مدت و کلی تسهیلات برای تحصیلات، فقط جون مادرت بیا و ثبت نام کن ،بقیه اش دیگه حلست.
بعد وقتی می گویند لیسانس های الان، قد پنج و شش قدیم نمی فهمند، کلی بِهِمان بر می خورد و اخم وتخم می کنیم.نه این که همه را بگویند ولی خدایی زیاد هم بیراه نمی گویند. می گویی نه . بیا و تماشاکن.طرف هنوز دیپلم نداره ولی دانشگاه قبول شده یا طرف تمام درس ها را منفی زده ، مهندسی هم قبول شده .
 یک سوال بدجوری تو گلویم گیر کرده .می پرسم ولی می دونم جوابی که می دهند صنار سه شاهی هم نخواهد ارزید. ﺁن سوال این است وقتی که بازار کار برای مدر ک داران فراهم نمی کنید چرا همین جوری الکی الکی به ﺁن ها مدرک می دهید؟ واقعا هدفتان از این کار چیه؟سر کار گذاشتن مردم یا سرکیسه کردن ﺁن ها یا بی ارزش کردن علم و دانش یا ترویج بی سوادی؟
 حالابعد از ﺁن که به همه فوق لیسانس و دکترا دادید و ملت را سر کیسه کردید ،لابد باید مقطع تحصیلی فوق دکترا و فوق فوق دکترا هم تاسیس کنید تا چند صباح دیگر هم  مردم را سر کار بگذارید؟!!!!
تا یادم نرفته بگم که قانون عدالت ﺁموزشی، در ﺁموزش و پرورش از بزرگترین شاهکارهای عالم علم وتکنولوژی است .یعنی این که همه دانش ﺁموزان را باید قبول کرد چه ﺁن هایی که درس بخوانند و چه ﺁن هایی که درس نخوانند.خدایی هم شاهکاره ، حداقل نمردیم و مفهوم عدالت را هم فهمیدیم.
البته بچه ها هم حق دارند.میگویند برویم درس بخونیم و زحمت بکشیم که چی بشه.تا دلت بخواد لیسانس و فوق لیسانس بیکار.
تازه  اگه کاری هم باشه ، اول برای پارتی دارها  و ﺁقازاده ها و خانم زاده ها،بعد فقیر بیچاره ها. در ثانی وقتی مارابه زور می برند دانشگاه و تازه کلی خواهش والتماس هم می کنند، فکر نمی کنید دیگه شب تا صبح بیدار بودن و درس خوندن ،کار خیلی بیهوده ای است.خدایی پر بیراه  هم نمی گویند.
ولی یک چیز را  به عنوان ختم کلام بگم ،شاید خیلی عرفانی بشه ولی بگذار بشه ،مهم نیست.مولوی میگه« تشنگان گر ﺁب جویند در جهان/ ﺁب هم جوید به عالم، تشنگان»
یعنی علم ودانش، بالاخره ﺁدم خودش را پیدا می کند ومردم هم فرق بین ﺁدم باسواد و بی سواد را  می فهمندحالا می خواهد  طرف مدرک داشته باشد یا نداشته باشد.
علی یارت/ حسین ارجمند