دیدگاه ها
بهنام یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۹:۲۹ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

تعاونیهای دیگری هم از بافق شایستگی حضور در این نمایشگاه را داشتند ولی بدلیل کمبود فضا این امر محقق نشد

امیر یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

از اقای مرشدزاده و شاهپورزاده بدلیل اینکه نام بافق را در نمایشکاه های سرار کشور زنده کرده اند سپاسگذاریم