دیدگاه ها
محمد دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ - ۹:۳۵ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای زارع زاده حالا وقتشه معادن بافق را پس بگیری