فاطمه(س) فاطمه(س) است

دسته: مقالات
یک دیدگاه
یکشنبه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۱

افراد به لحاظ معرفتشان رفتار مي كنند

نمي دانم براي شما پيش آمده يا نه اما براي خيلي ها اين صحنه پيش آمده است . با شخصي برخورد مي كنيم  كه او را نمي شناسيم در حاليكه اين فرد فرد مهم مذهبي يا سياسي است يا از دوستان دوستانمان هست و يا شايد بر عكس يكي از دشمنان ماست  اما چون در آن صحنه او را نمي شناسيم توجه آنچناني به او نمي كنيم و مانند بقيه افراد عامي با او برخورد مي كنيم . از منظر يك فرد عامي به او نگاه مي كنيم و با او برخورد مي كنيم . نوع نگاه ما يك نگاه سطحي است لذا رفتاري كه در قبال او از خود بروز مي دهيم نيز يك رفتار سطحي است . حاكي از يك عشق و محبت قوي يا يك بغض و كينه نيست . و دليلي هم براي اين كار نداريم . اما به محض اينكه كمي او را مي شناسيم رفتارمان عوض مي شود تغيير مي كند اگر دوست است با محبت و عشق به او نگاه مي كنيم سطح رفتارمان از نظر  كمي و كيفي بسيار ارتقاء پيدا مي كند  چرا؟ چون معرفتمان بيشتر شده. حالا منظرمان نسبت به او صحيح تر شده لذا رفتارها تغيير مي كند . شما عكس امام (ره)  را مي بينيد حس خاصي در شما ايجاد مي شود كشش خاصي شما را به طرف ايشان مي كشاند مي خواهيد در ايشان غرق شويد مي خواهيد مثل او شويد مي خواهيد اگر دردي داشته باشيد متوسل شويد و… در حالي كه عكس صدام احساس تنفر را در شما زياد مي كند لعنتش مي كنيد موج دشمني خاصي نسبت به او در وجود شما غليان مي كند .

عاشورا از راه  مي رسد بر اساس شناختي كه ازامام حسين (ع) و ياورانش داريم، حس خاصي تمام جامعه را فرا مي گيرد. شور حسيني همه را سياه پوش مي كند گريه حالت افراد مي شود ذكر مصيبت نقل مجالس حسيني مي شود. برخي نيز شناخت راه و روش حسيني را متذكر مي شوند خلاصه ، هر كسي با توجه به شناختي كه از امام (ع) دارد رفتاري از خود صادر مي كند .

اين روزها وارد ايام فاطميه (س) شده ايم بعضي ايام فاطميه(س) برايشان  زياد جلب توجه نمي كند .از كنار آن به راحتي مي گذرند توجه خاصي به آن نمي كنند . اما  بعضي ها اين ايام را به مصيبت و نوحه سپري ميكنند درجه اهميت اين ايام نزدشان بسيار زياد است . اين به دليل نوع شناختي است كه از اين ايام تحصيل كرده اند. هر كس از منظري به فاطمه (س) و فاطميه نگاه مي كند و بر آن اساس رفتاري از خود نشان ميدهد . يكي به لحاظ نوع مصيبتي كه بر  ايشان وارد شده از سر حزن  ابراز ارادت مي كند يكي به نوعي ديگر .

بهترين منظر بهترين رفتار را به دنبال دارد

بايد توجه داشته باشيم هميشه و در همه جا و در قبال تمام موضوعات به دنبال اين بگرديم كه بهترين منظر نگريستن به يك ماجرا كجاست تا نوع برداشت ما صحيح تر و به همان ميزان رفتار ما صحيح تر باشد .من وشما وقتي داخل منزل فيلم سينمايي مي بينيم  ظرف تخمه را جلوي خودمان مي گذاريم و فارغ از تمام صحنه هاي فيلم تخمه مي شكنيم  در حاليكه اگر ما خودمان داخل آن صحنه بوديم نوع رفتار ما بسيار تغيير مي كرد نوع  احساس  نوع اميال نوع رفتار ما تغيير مي كرد .شخصيت هاي فيلم جلوي روي ما كشته شوند تخمه مي شكنيم ؟ هرگز .

 

 

نوع منظر ما نسبت به ايام فاطميه (س) و حضرت فاطمه زهرا(س) چگونه است ؟؟

ايام عزا ايام فاطميه (س) از را ه مي رسد،  لذا صرفا بياييم براي آن حضرت نوحه سرايي كنيم ؟ آيا صرف اين حركت ايشان را راضي مي كند؟ اينكه گريه بر مصيبت اهلبيت (ع) اجر دنيوي و اخروي دارد هيچ شكي نيست بلكه اين گريه خود باعث جلاي قلب انسان مي شود ، اما آيا اين ، اوج رفتار است ؟

آيا صرف دختر رسول خدا بودن فضيلت ايشان است؟ آيا صرف همسر امير مومنان بودن ، فضيلت ايشان است؟ آيا صرف مادر حسنين بودن فضيلت ايشان است؟ آيا …

ما نسبت به حضرت زهرا(س) چه شناختي داريم ؟ آيا با ابعاد وجودي ايشان آشنا هستيم ؟

اينكه ايشان فرزند رسول خدا (ص) بودند ، خوب، خيلي ها دختر انبيا و رسل و اهلبيت (ع)  بودند بعضي خوب و بعضي بد؟

اينكه ايشان همسر امير مومنان (ع) بودند ، خوب ، خيلي ها همسر انبيا و رسل واهلبيت (ع) بودند بعضي خوب و بعضي بد؟

اينكه ايشان مادر اهلبيت (ع) بودند خوب ، خيلي ها مادر اهلبيت (ع) بودند .

 اين ها فضيلت حضرت زهرا(س) است اما اين ها اوج فضيلت ايشان نيست اين ها اوج معرفت نسبت به ايشان نيست .هر چه معرفت قلبي ما نسبت به ايشان بيشتر مي شود نوع ديدگاه ما اصلاح مي شود نوع رفتار ما تغيير مي كند .

چرا معرفت به حضرت زهرا (س) بسيار اهميت دارد؟

در اين ايام سعي ما علاوه برشركت درمجالس عزاداري آن حضرت ، كه باعث تسلاي اهلبيت (ع) مي شود سعي بر معرفت ايشان باشد .  آيا خداوند توفيق مي دهد گوشه اي ، ذره اي از وجود ايشان را درك كنم ؟ هيچ وقت به اين فكر كرده ايم معرفت ايشان چه نفعي به حال ما دارد؟ به اين حديث توجه كنيم :

رسول خدا (ص) فرمود: «هركس فاطمه را آنگونه كه حق فاطمه است بشناسد شب قدر را ادراك كرده است و علت نامگذارى آن حضرت به فاطمه آن است كه خلايق از كنه معرفت وى بريده شدند (به كنه معرفت وى نمى‏رسند)».

امام صادق عليه السلام نيز فرموده اند :
من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك ليله القدر و انما سميت[ فاطمه] فاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها
هر آن كس كه فاطمه را آن گونه كه بايد بشناسد, ليله القدر را درك كرده, و فاطمه را از آن رو فاطمه گفته اند كه مردم از شناخت او عاجزند.

فاطمه (س) اين است . رمز بهره برداري از شب قدر رمز وارد شدن در شب قدر كه بالاترين موقعيت هاست تنها در گرو شناخت حضرت زهرا (س) است . آيا شيعيان آن حضرت هم از معرفت حضرت زهرا(س) محرومند ؟

چگونه مي توان به شناخت آن حضرت ولو ذره اي دست يافت؟

به سخنان پدر بزرگوارش گوش كنيم ببينيم فاطمه كيست و راه شناخت كجاست؟

فرمودند:

فاطمه بضعه منى و هى نور عينى و ثمره فوادى و روحى التى بين جنبى و هى الحورإ الانسيه
فاطمه پاره وجود و نور دو چشم و ميوه قلب من است, او روح و جان من است كه در ميان دو پهلويم قرار گرفته. او حوريه اى است در سيماى انسان.

ان ابنتى فاطمه ملا الله قلبها و جوارحها ايمانا و يقينا
خداوند تمام وجود دخترم فاطمه را لبريز از ايمان و يقين نموده است

فاطمه بضعه منى من سرها فقد سرنى و من سإها فقد سإنى, فاطمه اعز الناس على
فاطمه پاره وجود من است, هر كه او را خوشحال كند مرا خوشحال كرده و هر كه او را بيازارد مرا آزار داده. فاطمه در نزد من عزيزترين مردم است

من و شما مي خواهيم كسي را بشناسيم،  بهترين شخصي كه مي تواند او را بشناساند ، كيست ؟ درست است،  خود آن فرد . راه شناخت حضرت فاطمه زهرا (س) بسته است .پس  بايد خودش را معرفي كند بشناساند بايد من و شما به گونه اي رفتار كنيم كه او تمايل پيدا كند خودش را بيشتر بشناساند.

راهش كجاست ؟ سرّش كجاست؟ .اگر خشنودي حضرت رسول (ص) از انسان، خوشحال كردن فاطمه(س)  است خوشحالي فاطمه (س) به چيست ؟ راستي بالاترين دغدغه ي حضرت  فاطمه (س) چيست ؟  شما مادري را در نظر بگيريد كه فرزندش غايب است يوسفي سالها دور از مادر . چه حالي به شما دست مي دهد . شما بخواهيد اين مادر را خوشحال كنيد چه مي كنيد؟ . خوشحالي فاطمه (س) مگر جز به ظهور فرزندش مهدي (عج) است . دغدغه حضرت زهرا (س) چيست ؟ شما دغدغه ات را دغدغه ايشان قرار داده اي . آيا اين مادر خوشحال نمي شود .؟ ما ملتي باشيم كه بي خيال فرزند اين مادر باشيم ، چه حالي به اين مادر دست مي دهد ؟

من مي خواهم مادر امت را با دغدغه هايم كه دغدغه هاي اوست خوشحال كنم .

من مي خواهم قلب رسول خدا را با خوشحال كردن دخترش خوشحال كنم

من مي خواهم با فكر كردن به آخرالزمان زاويه ديدم را زاويه ديد حضرت زهرا(س) قرار دهم

من مي خواهم فاطمي فكر كنم  فاطمي نگاه كنم فاطمي زندگي كنم .

محمد جواد عسکری


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۰
برچسب ها:
دیدگاه ها
سهیل یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

با تشکر از هیئت امنا حسینیه میانگاه که به ایام توجه خاصی کرده اند و آقای صابری اراکی را که فردی کم نظیر است آورده اند