با نظارت هر چه بیشتر در ثبات امنیت جانی و مالی مردم کوشا باشیم

دسته: عمومی
یک دیدگاه
شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۲

باسمه تعالی

استاندار محترم یزد

فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان یزد

فرمانداری محترم شهرستان بافق

شهرداری محترم شهرستان بافق

شورای محترم اسلامی شهرستان بافق

سلام علیکم

احتراما” به استحضار می­رساند حمل مواد معدنی توسط شرکت­های حمل و نقل و رانندگان این شرکت­ها در جاده و حومه شهرستان بافق بدون حفاظ ایمنی و روپوش می­باشد، که خلاف مواد 4 آیین نامه حمل بار مصوب 06/05/1352 و ماده 11 آیین نامه حمل بار به شماره 33752 ت 20040 ه  مورخ 05/08/1378  مجلس شورای اسلامی می­باشد.

از فرماندار محترم شهرستان که ریاست شورای عالی ترافیک را بر عهده دارند خواهشمند است در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ نمایند تا جلسه­ای را در مورد این مهم تشکیل دهند. این درخواست بر اساس ماده 10 آیین نامه حمل و نقل بار به شماره 61585/ت42282 ک مورخ 20/03/1388 مجلس شورای اسلامی که جهت پیگیری مفاد این آیین نامه، استاندار محترم و همچنین معاون محترم امور عمرانی استانداری و فرماندهی نیروی انتظامی استان و فرماندار و شهردار شهرستان را به تشکیل جلسه جهت پیگیری مفاد این آیین نامه و نحوه عملیاتی شدن ماده 7 این آیین نامه ملزم می نماید.

از شورای محترم اسلامی شهرستان بافق خواهشمند است تا بر اساس ماده 11 آیین نامه 61585 بر عملکرد شهرداری­ها که مدیریت شرکت­های حمل و نقل باری را که بر اساس ماده 4 این آیین نامه بر عهده دارند، نظارت فرماید.

از فرماندهی محترم انتظامی خواهشمند است بر ماده 7 آیین نامه 61585 و ماده 5 و 6 آیین نامه سال 1352 نظارت فرمایند.

از شهرداری محترم شهرستان خواهشمند است نسبت به مدیریت، صدور و یا لغو مجوز شرکت های حمل و نقل که مفاد ماده 7 آیین نامه 61585 را لغو می نمایند، بر اساس ماده 6 موارد چ،ح،خ،د،ز اهتمام لازم را به عمل آورد.

به پیوست آیین نامه های مجلس شورای اسلامی ذکر شده به همراه اصلاحیه­های آن جهت مطالعه و بهره مندی ارسال می گردد.

امید است با نظارت هر چه بیشتر در ثبات امنیت جانی و مالی مردم کوشا باشیم.

خواهشمند است در صورت امکان نتیجه فعالیت خود را به اطلاع عموم برسانید.

باتشکر

16/09/1392

………………………………..

آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی

آیین‌نامه
حمل بار و مسافر و مدت تعطیل مؤسسات مسافربری و حمل و نقل زمینی ‌مصوب 1352.5.6 کمیسیونهای پارلمانی مجلسین
‌ماده 1 – مدیران مسئول مؤسسات مسافربری و حمل و نقل باید از دادن مسافر و تحویل بار به وسائط نقلیه‌ای که به وسایل ایمنی زیر مجهز نباشند‌خودداری نمایند:
‌الف – جعبه کمکهای اولیه درمانی.
ب – مثلث شبرنگ.
ج – چراغ چشمک‌زن.
‌د – کپسول آتشن‌نشانی.
ه – دستگاه سنجش سرعت و زمان (‌تاخوگراف) بدون نقص فنی.
‌ماده 2 – مدیران مؤسسات مسافربری و حمل و نقل مسئول باید رانندگان وسائط نقلیه مربوط را ملزم به داشتن مدارک زیر نموده و از تحویل مسافر‌و بار به وسائط نقلیه‌ای که رانندگان آن فاقد مدارک مزبور باشند خودداری نمایند:
‌الف – گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث.
ب – گواهی بیمه انفرادی راننده و کمک‌راننده و مهماندار در صورتی که وسیله نقلیه دارای مهماندار باشد.
ج – کارت شناسایی عکس‌دار راننده که از طرف شهربانی تهیه و تنظیم می‌شود.
‌د – گواهی وابستگی وسیله نقلیه به یکی از مؤسسات مسافربری یا حمل و نقل مجاز.
ه – دفترچه کار وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه تهیه و تنظیم می‌شود.
‌و – دفترچه انفرادی راننده که وسیله پلیس راه تهیه و تنظیم می‌شود.
‌ماده 3 – رانندگی اتوبوس و مینی‌بوس بیش از هشت ساعت در یک شبانه‌روز برای هر راننده ممنوع است. مدیران مسئول مسافربری مکلفند برای‌مسافرتهایی که مستلزم بیش ازهشت ساعت رانندگی با سرعت مجاز در یک شبانه‌روز است راننده کمک پیش‌بینی نمایند درصورت توافق مؤسسه و‌راننده ممکن است راننده دو ساعت نیز به عنوان اضافه‌کار انجام وظیفه نماید در هر حال در شبانه‌روز بیش از ده ساعت ممنوع است.
‌ماده 4 – مؤسسات باربری مکلفند در موقع بارگیری ظرفیت وسیله نقلیه را که از طرف شهربانی در کارت شناسایی قید شده و شرایط مربوط به طول‌و عرض و ارتفاع و وزن بار را طبق مقررات توزین وزارت راه در نظر گرفته و از حمل محمولاتی که شرایط مزبور در آن رعایت نشده خودداری نمایند‌برای حمل بارهای حجیم و سنگین وزن غیر قابل تفکیک که ابعاد و وزن آنها بیش از حدود مشخص شده در مقررات توزین باشد باید پروانه و اجازه‌حمل از مقامات مسئول وزارت راه دریافت نمایند.
‌تبصره – مؤسسات باربری مکلفند برای توزین و قواره کردن بار ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه یک دستگاه باسکول به ظرفیت‌حداقل 40 تن و در مؤسساتی که بار به میزان کافی نباشد قپان دستی مناسب به تشخیص وزارت راه و همچنین یک دستگاه سنجش عرض و ارتفاع بار(‌گاباری) به اندازه مجاز داشته باشند.
‌ماده 5 – هر یک از مؤسسات مسافربری و حمل و نقل که مقررات این آیین‌نامه را رعایت نکند به استناد ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و‌اخذ جرائم رانندگی و تبصره ذیل آن برای مدت حداکثر یک ماه به تناسب اهمیت تخلف و تأثیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی از طرف‌شهربانی یا ژاندارمری کل کشور تعطیل خواهد شد
‌تعطیل مازاد بر مدت یک ماه تا یک سال و رسیدگی به اعتراض طبق ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی به عمل خواهد آمد.
‌ماده 6 – تعطیل مؤسسه مسافربری و حمل و نقل زمینی شامل هر نوع فعالیت مؤسسه مرکزی یا نمایندگی متخلف با رعایت تبصره ذیل ماده 11‌قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی خواهد بود.
‌ماده 7 – مفاد ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی راجع به اعتراض مدیران به تعطیل مؤسسه در مورد ماده شش این‌آیین‌نامه نیز لازم‌الاجراء است.
‌ماده 8 – هر گاه ژاندارمری کل کشور تعطیل مؤسسه مسافربری و حمل و نقل واقع در حوزه استحفاظی شهربانی کل کشور را به علت وقوع تخلف‌در حوزه استحفاظی خود لازم تشخیص دهد طبق مقررات این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نموده مراتب را برای اجراء به شهربانی کل کشور اعلام می‌کند و‌در موردی که تخلف در حوزه استحفاظی شهربانی اتفاق افتاده و مؤسسه مسافربری و حمل و نقل در حوزه استحفاظی ژاندارمری کل کشور قرار داشته‌باشد تصمیم شهربانی برای اجراء به ژاندارمری کل کشور اعلام خواهد شد.
‌ماده 9 – تعطیل مؤسسات حمل و نقل در صورت قطعیت در دفتر مخصوصی که شهربانی و ژاندارمری تهیه خواهند کرد ثبت می‌شود.
‌به علاوه مراتب باید در پشت پروانه کار مؤسسه به وسیله دادگاه و در صورت عدم اعتراض به وسیله اداره راهنمایی و رانندگی شهربانی یا پلیس را‌منعکس شود.
‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 11 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350.3.30 در تاریخ‌ششم و هفدهم تیر ماه 1352به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی و در تاریخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و‌دو شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1352/12/27 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

تعداد

ماده : 1
شناسنامه

تاریخ انتشار : 1353/01/25 شماره پرونده : 2388 روزنامه : 8518
ادوار

دوره : 23 شماره چاپ : 2 شماره جلد : 12 شماره صفحه : 5867
سالانه

سال : 1 شماره چاپ : 1352 شماره صفحه : 135

آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه

شماره61585/ت42282ک  20/3/1388
وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت تعاون
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درجلسه مورخ 19/11/ 1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی‌مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف ـ ستاد: ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت
ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
پ ـ شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان
ت ـ شورا: شورای اسلامی شهر
ث ـ سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی‌بوس، مدیبوس و اتوبوس را بر عهده دارد.
ج ـ سازمان مدیریت حمل و نقل بار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار شهری اعم از شرکتهای حمل و نقل بار شهری و حومه‌ای را بر عهده خواهد داشت.
چ ـ مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه‌های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی برعهده دارد.
ح ـ مدیریت حمل و نقل بار: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی برعهده دارد.
خ ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که فاقد هر یک از سازمانهای یادشده برای مدیریت امور حمل و نقل بار و مسافر هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده دارد.
د ـ شرکت حمل و نقل بار شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل بار شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حمل و نقل بار (به نمایندگی از شهرداری) شده و تحت نظر شهرداری فعالیت می‌نماید.
ذ ـ شرکت حمل و نقل مسافر شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شده و فعالیت می‌نماید.
ر ـ پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: مجوزی که برای اشتغال به حمل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت حمل و نقل برای مدت، خدمت، مسیر و محدوده معین، طبق این آیین‌نامه و سایر مقررات مرتبط، توسط شهرداری صادر می‌گردد.
ز ـ محدوده: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی مرز کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ژـ حریم: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب1384ـ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. در این آیین‌نامه منظور از کلمه « حومه» همان حریم می‌باشد.
ماده2ـ به‌موجب ماده (9) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه (حریم) آن، توسط شهرداریها مدیریت می‌شود.
ماده3ـ شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می‌تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید.
تبصره ـ سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می‌تواند از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها (و در صورت وجود، قطار شهری) به وجود آید.
ماده4ـ برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می‌نمایند.
تبصره1ـ اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه صرفاً در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده مجاز به ادامه فعالیت خواهندبود.
تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه‌ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و براساس برنامه زمان‌بندی شهرداری، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیراین‌صورت، با اعلام شهرداری، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهدنمود.
ماده5 ـ با تصویب این آیین‌نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها، سازمانها، نهادها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می‌گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طـی صورتجلسـه، در اختیار شهرداریـها (یا سازمانـها/شرکتها و واحدهایـی
که به نمایندگی از شهرداری معرفی می‌گردند) قرار دهند.
ماده6 ـ شهرداریها موظفند با رعایت مقررات مربوط، در موارد ذیل برای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمایند:
الف ـ مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط‌مشی اجرایی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه‌های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح.
ب ـ آموزش و فرهنگسازی
پ ـ مدیریت و استقرار سامانه‌های هوشمند حمل و نقل (ITS)
ت ـ مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی
ث ـ اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار و مسافر
ج ـ معاینه فنی خودروها براساس مقررات مربوط
چ ـ صدور پروانه بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها.
ح ـ صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر
خ ـ صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر
د ـ صدور بارنامه و برگ بار ویژه (ترافیکی)
ذ ـ راه‌اندازی و اداره پایانه‌های بار و مسافر شهری و حومه‌ای
ر ـ اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر
ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مسافر
ماده7ـ تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار در محدوده شهر و حومه،آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بار، ملاک عمل است.
ماده8 ـ برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انضباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.
ماده9ـ دستگاههای اجرایی‌ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های کشور، تعاون، راه و ترابری، بازرگانی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند همکاری و هماهنگی‌های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین‌نامه به عمل آورند.
ماده10ـ برای پیگیری اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانها، کارگروهی به ریاست استاندار و متشکل از اشخاص ذیل ایجاد می‌شود:
الف ـ معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر کارگروه
ب ـ فرمانده نیروی انتظامی استان
ج ـ شهردار شهر مربوط
د ـ فرماندار شهرستان مربوط
ماده11ـ شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آیین‌نامه توسط شهرداریها، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورای عالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع‌بندی نموده و به ستاد ارسال نماید.
ماده12ـ وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

جزئیات قانون:

تاریخ تصویب : 1388/03/17 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت وتعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده ای

‌آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت وتعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده‌ای
1378.08.05 – .33752ت 20040 هـ ـ 1378.09.06 – 218
&‌وزارت راه وترابری – وزارت کشور
&‌راه و ترابری ـ وزارتخانه‌ها
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.8.5 بنابه پیشنهاد شماره 6316.11 مورخ 1377.5.5 وزارت راه وترابری وبه استناد ماده(14) اصلاحی قانون‌رسیدگی به تخلفات واخذ جرایم رانندگی -‌مصوب 1376 – آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت وتعطیلی مؤسسات حمل ونقل‌جاده‌ای رابه شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه حمل بار ومسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل ونقل جاده‌ای
‌ماده 1 – شرکتهاومؤسسات حمل ونقل جاده‌ای موظف‌اند علاوه بر رعایت شرایط وضوابط تأسیس وبهره برداری ،‌مصوب شورای عالی هماهنگی‌ترابری کشور ،‌پس از دریافت پروانه فعالیت موارد ذیل رارعایت کنند:
‌الف – کلیه شرایط وضوابط مربوط به تأسیسات تجهیزات مورد نیاز و درصورت استقرار درپایانه ،‌تمدید بموقع قرارداد بهره برداری ؛
ب – اقدام لازم جهت تمدید پروانه فعالیت بر اساس ضوابط تأسیس و بهره برداری ؛
ج – رعایت محدوده جغرافیایی محل فعالیت بر اساس ضوابط تأسیس و بهره برداری .
‌ماده 2 -‌شرکتها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌ای بایستی دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از سازمان حمل ونقل وپایانه‌های کشور باشند،‌در غیر این‌صورت نیروی انتظامی با اعلام سازمان مذکور از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد نمود.
‌ماده3 – شرکتها و مؤسسات حمل ونقل جاده‌ای باید رانندگان وسایط نقلیه مربوط را ملزم به داشتن مدارک زیر کنند و از تحویل مسافر و بار نامه و‌صورت وضعیت مسافری جهت وسایط نقلیه‌ای که رانندگان آن فاقد مدارک مزبور باشند، خودداری نمایند:
‌الف – گواهینامه بیمه اجباری شخص ثالث ؛
ب -‌کارت شناسایی عکس دار راننده که از طرف سازمان حمل ونقل و پایانه‌های کشور تهیه و تنظیم می‌شود؛
ج – کارت وابستگی وسیله نقلیه به یکی از مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر ؛
‌د – گواهینامه رانندگی متناسب ؛
ه – کارت صحت و سلامت جسمی و روحی از مراجع ذی ربط.
‌ماده 4 – شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای باید از دادن مسافر و تحویل بار و دور بارنامه و صورت وضعیت مسافری جهت وسایط نقلیه‌ای که به‌وسایل ایمنی زیر مجهز نباشند، خودداری نمایند:
‌الف – جعبه کمکهای اولیه درمانی ؛
ب – علایم ایمنی مورد نیاز از جمله مثلث شبرنگ ؛
ج – کارت معاینه فنی ؛
‌د – کپسول آتش نشانی ؛
ه – دستگاه سنجش سرعت و زمان (‌تاخوگراف) بدون نقص فنی ؛
‌و – زنجیر چرخ در موارد لزوم ؛
‌ز – لاستیکهای آجدار قابل قبول .
‌تبصره – به کارگیری وسایط نقلیه که کارت آنان با وضعیت فعلی مغایرت دارد، ممنوع است .
ماده 5 – شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای باید فقط جهت وسایط نقلیه‌ای، بارنامه یا صورت وضعیت مسافری صادر نمایند که از هر حیث سالم‌باشند و هیچگونه نقص فنی در سیستم ترمزها، سیستم فرمان، سیستم اتصال در مورد تریلیها، سیستم روشنایی ، بوق، برف پاک کن و وسایل گرمایشی‌مناسب باشند .
‌و باید فردی را به عنوان مدیر یا مسؤول فنی تعیین نمایند تا قبل از حرکت ، وسیله نقلیه را معاینه و قابلیت آ ن را برای سفر پیش بینی نماید.
‌تبصره1 – شرکتها و مؤسسات حمل و نقل موضوع این آیین نامه باید فردی را به عنوان مدیر یا مسؤول فنی تعیین نمایند تا قبل از حرکت وسیله نقلیه را‌معاینه و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی نماید.
‌تبصره 2 – به کار گرفتن لاستیکهای بزرگتر از حد استاندارد کارخانه سازنده دراتوبوسهای مسافری که باعث افزایش سرعت وسیله نقلیه و عدم ثبت آن‌در دستگاه سرعت سنج می‌شود، ممنوع است .
‌ماده 6 – هرگاه تصادف وسیله نقلیه عمومی حامل کالا یا مسافر در طول مسیر مبدأ- مقصد منجر به قتل یا جرحی شود که ناشی از تقصیر راننده وسیله‌نقلیه یا به کار گرفتن راننده فاقد صلاحیت یا عدم مهار مناسب محموله و یا وجود نقص فنی مستمر در وسیله نقلیه باشد، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل‌صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت، مسؤول و مشمول مقررات این آیین نامه می‌باشد.
‌ماده 7 – رانندگی اتوبوس و مینی بوس بیش از هشت ساعت در یک شبانه روزبرای هرراننده ممنوع است .‌ شرکتها و مؤسسات حمل ونقل مسافر‌مکلفند برای مسافرتهایی که مستلزم بیش از هشت ساعت رانندگی با سرعت مجاز در یک شبانه روز است، راننده کمکی پیش بینی نمایند .
‌ماده 8 – حمل مواد محترقه و منفجره ،‌جنازه، احشام، مواد فاسد شدنی و اشیایی که مخل آسایش مسافران یا منافی نظافت و بهداشت عمومی‌می‌باشد، با وسایط نقلیه مسافربری ممنوع است. شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مسافر باید در صورت وضعیت مسافری جهت وسایل نقلیه‌مسافربری، این نکات را رعایت نمایند و در صورت تخلف، مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
‌ماده 9 – شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مسافربری مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه و ترابری، مربوط به حمل و نقل مسافر در مورد نرخهای‌مصوب، نحوه صدور بلیط، سرویس دهی، سوار و پیاده نمودن مسافر و چگونگی حرکت و توقف وسیله نقلیه می‌باشند و در صورت تخلف مشمول‌این آیین نامه خواهند بود.
‌ماده 10 -‌اخذ هر گونه وجهی توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقل غیر از حق کمیسیون (کارمزدی )‌و کرایه حمل حسب مورد، از بلیط، صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه از رانندگان مسافران و صاحبان کالا ممنوع است .
‌ماده 11 – شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کالا مکلفند شرایط عمومی حمل کالا و ضوابط حمل مواد خطرناک مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری‌کشور و مقررات وزارت راه و ترابری در مورد حمل بار در راههای کشور و نحوه جابجایی کالاهای خارج از ابعاد استاندارد حمل و نقل (‌محمولات ویژه‌یا ترافیکی )‌را دقیقاً رعایت نمایند و در صورت تخلف مشمول مقررات این آیین نامه می‌باشند.
‌ماده 12- رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل ونقل جاده‌ای درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آیین نامه بر عهده کمیسیونی مرکب از(‌سه) نفر از افراد ذی صلاح به انتخاب رییس سازمان است .
‌ماده 13 – در صورت وقوع تخلف و عدم رعایت مقررات،‌توسط کمیسیون موضوع ماده (12)، بر اساس اسناد و مدارک مربوط و در صورت لزوم با‌دعوت از مدیر شرکت یا مؤسسه حمل و نقل ذی ربط و با توجه به اهمیت تخلف به ویژه تأثیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و ملاحظه عمد یا‌قصور و تکرار دفعات تخلف، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف، براساس نوع تخلف، به تناسب به مجازاتهایی از یک ماه تا یک سال محکوم ‌می‌شوند.
‌تبصره 1 – در صورت تکرار تخلف،‌پروانه فعالیت مؤسسه متخلف به صورت دایم لغو خواهد شد.
‌تبصره 2 – پس از لغو پروانه فعالیت ،‌نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل متخلف در‌مدت لغو پروانه فعالیت و یا به صورت دایم (‌در صورت لغو دایم )‌اقدام نماید.
‌ماده 14 -‌به منظور کشف تخلفات و تهیه گزارش لازم در مورد عدم رعایت مقررات این آیین نامه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقل .
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

جزئیات قانون :تاریخ تصویب : 1378/08/05 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران  ‫ادوار  دوره : 78 شماره جلد : 1

 اصلاح آیین نامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه

شماره154442/42282   4/8/1388
اصلاح آیین‌نامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت تعاون
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 61585/ت42282ک مورخ 2/3/1388 که براساس متن پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:
1ـ در بند (ث) ماده (1) واژه « همگانی» و عبارت « شهری شهر» به واژه «مسافر» تبدیل می‌شوند.
2ـ در بند (خ) ماده (1) قبل از واژه « شهرداری» عبارت « و مسافر» اضافه می‌شود.
3ـ در بند (د) ماده (1) عبارت « (به نمایندگی از شهرداری)» حذف می‌شود.
4ـ در بنـد (ذ) ماده (1) واژه « مسافر» بعد از عبارت « با هدف حمل ونقل» و عبارت «تحت نظر مؤسسه یاد شده» قبل از واژه « فعالیت» اضافه می‌شود.
5 ـ در ماده (3) بعد از واژه « می‌تواند» عبارت « با توجه به شرایط شهر و تشکیلات حمل ونقل خود» اضافه و عبارت « مدیریت حمل و نقل و مسافر» به عبارت « مدیریت حمل و نقل بار و مسافر» اصلاح می‌شود.
6 ـ در تبصره ماده (3) واژه مدیریت « پایانه‌ها» حذف می‌شود.
7ـ در ماده (4) بعد از عبارت « مقررات و قوانین مربوط» عبارت « که در قالب تبصره‌های (1) و (2) این ماده تأسیس شده و به ثبت رسیده یا خواهند رسید» اضافه می‌شود.
8 ـ در تبصره‌های (1) و (2) ماده (4) عبارت « ظرف شش ماه» به عبارت « ظرف دوازده ماه» تغییر می‌یابد.
9ـ در ماده (5) بعد از عبارت « تشکل‌های صنفی فعال» عبارت « از جمله آژانس‌ها و مؤسسات خودروی کرایه و مانـند آنها» و بعد از عبـارت « اطلاعات مربوط را» عبارت «بنا به درخواست شهرداری هر شهر از کارگروه موضوع ماده (10) این آیین‌نامه» اضافه می‌شود.
10ـ‌ متن ماده (7) به عبارت « تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار یا مسافر، آن بخش از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بار یا مسافر که قابل استفاده در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر در شهر حومه می‌باشد ملاک عمل است» تغییر می‌یابد.
11 ـ در ماده (8) بعد از عبارت « تشکیل شده و» عبارت « مطابق آیین‌نامه‌های انضباطی مربوط که برابر مقررات در مراجع ذیصلاح تصویب شده یا می‌شود» اضافه می‌شود.
12ـ در ماده (10) بعد از عبارت « اجرای مفاد» عبارت « ماده (5)» اضافه می‌شود و متن زیر به عنوان بند هـ‍ به این ماده الحاق می‌شود.
ه‍ـ ـ نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط استان حسب موضوع.
دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

جزئیات قانون : تاریخ تصویب : 1388/08/04 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۸
برچسب ها:
دیدگاه ها
قناری این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱:۵۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

نمردیم و دیدیم یکی از راهش وارد شده حالا ببینیم نتیجه میده یا نع؟