بخشودگی جرایم کارفرمایان تامین اجتماعی

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۹ دی ۱۳۹۲

 دراجرای بند88 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشورمصوب 92/3/19 مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی،صنعتی و کشاورزی که تاپایان سال 1391 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشنددرصورتی که حداکثرتاتاریخ 92/10/19نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایندکل جرائم مربوطه به حق بیمه های مذکوربخشوده می گردد.

چنانچه کارفرمایان مزبورتوانائی پرداخت یکجای بدهی های قطعی شده لغایت اسفندماه 91 رانداشته باشندمی تواننددرخواست کتبی خودمبنی برتقسیط بدهی های کارگاه راحداکثرتاتاریخ 92/10/19ارائه وثبت دفترشعبه نمایند.

دراین صورت با توافق شعبه، بدهی مربوطه مشروط براینکه سررسیدآخرین قسط از92/12/29 تجاوز ننمایند،تقسیط ودرصورت پرداخت به موقع اقساط کلیه جرائم متعلقه بخشوده می گردد.   روابط عمومی تامین اجتماعی بافق


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲
برچسب ها: