دیدگاه ها
م فتاحی پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۷:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

تصاویر بسیار زیبائی بود از آقای میرعلمی تشکر میکنیم امیدواریم که رحمت الهی در تمام طول سال شامل حال ما بشود که مطمنا میشود