دیدگاه ها
علی رضا سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱:۰۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقا اجازه/بابا نا ندارد از بس کپسول گاز آورده است

شوخ طبع سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۷:۵۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

هزار بار کمه
هزار سال باید بنویسند!!!!!
فکر کنم ما هزار سالی از روستاهای دور افتاده اکثر جاهای کشور عقب هستیم.

ناشناس سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

حقمون که هزار سال بی گازباشیم وقتی قدر استاندار قبلی رونمیدونیم چقدر نیرور فرستاده بودتا به ماگازبدند ولی هفتاددرصد مردم بافق توخونه هاشون نشسته بودند توخیابان (ایستگاه)نیامدندثبت نام کنندبراگاز!اونام فکرکردند جمعیت بافق همینقدره صرفشون نکرد گازبکشند!(البته گازاشک اورفلفلی چی

توز موتوری)

جاده خاکی سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ای بابا چقدر واسه گاز غر میزنید
هنوز چن تا کشور دوست و بردار گاز کشی نشده که نوبت به بافق برسه!!!!!!

محمود سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ما نباید از نبود گاز شهری دربافق خجالت زده باشیم بلک مسئولینی باید خجالت بکشند که از نجابت این مردم سوء استفاده نموده ودر انجام خدمت به مردم کوتاهی کرده اند وامید وار هستیم که خداوند قادر متعال در این دنیا وسرای باقی کسانی را که در راه خدمت رسانی به مردم بافق کوتاهی کرده ومی کنند به سزایشان برساند و کسانی که خدمت میکنند عزت وسربلندی نصیبشان نماید

آقا معلم سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

فرزندان مسئولين 2000 بار بنويسند

'g سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۴:۰۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آخ ای خدا

این تبعیض ها چیزی جز نارضایتی مردم عامه از انقلاب ندارد و قطعا مطما باشید باعث زدگی مردم از اسلام ناب محمدی هم خواهد شد زیرا مسئولان ؛ در اکثر سخنانشان از اسلام و حق و عدالت و تلاش و محرومیت زادیی حرف میزنند و وقتی خلاف اسلام و سخنشان عمل میکنند و از اسلام فقط یک وجب ریش و 3عدد انگشتر و تزبیه بدست درک کرده اند
باعث دلخوری مردم مظلوم و عامه مردم و بخصوص جوانان میشود

بخدا کاری که دشمن سی سال پی آنست مسئولین بافق و استان بخصوص روسای اداره مربوط مانند آقای ….. درحال انجام اند

خدا لعنت کند هرکس را که باعث جدایی مردم از اسلام و انقلاب میشود

مهدی چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۹:۰۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

کار مسئولین هیچ ربطی به اسلام و انقلاب نداره. افتاد…

'g چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۳:۴۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

منم میدونم که ربطی نداره
باعث بدبینی به اسلام و انقلاب میشه
خاطرجمع باش
وگرنه چرا حالا اینقدر مردم رونده شدن از…

عامر چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۷:۲۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اندکی صبر گاز نزدیک است۰۰۰۰۰

روح الله پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۶:۳۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بافق چی داره که گاز داشته باشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقط مسولین زحمتکش و پیگر را داریم!!!!!!!!!!!؟؟؟