دیدگاه ها
م-ب-م این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۳:۳۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

با اهدای سلام و دعای خیر :

سلام ای نیک مردان خدایی عزیزان دیار آشنایی
وطن ، چشم انتظار آفتاب است امید یاری سبز بهار است
شما که جلوه های پاک عشقید نکو مردان و سردار بهشتید
ز یاری شما دلشاد گشتیم به احسان شما آباد گشتم
ز دستان شما ایران مصفاست وجود پاکتان مانند دریاست

ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۳:۴۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

تشکر