دیدگاه ها
منتقد یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱:۰۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

چرا این مدارس شاهد ما نخود هر آشی هستند و هر وقت هر کجا مراسمی هست اونا هم هستند ؟ ما نفهمیدیم چرا ؟ اگه شماها فهمیدید ما را هم توجیه کنید .