دیدگاه ها
م فتاحی سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۷:۳۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عکسهای زیبائی بود تشکر

حسین سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۸:۱۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بسیار زیبا

علی سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بسیار زیبا بود

همشهری چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۶:۵۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای بابائیان دستت دردنکنه واقعا زیبا بود

محمد چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۸:۲۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بسیار بسیار زیباست

میری چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۹:۱۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

عکس آبشارش خیلی قشنگ بود

محمد چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۵ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

تو این سرما وبرف .عکسهای به این فقشنگی خسته نباشید

بافقی چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲:۱۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

قشنگ بود

رضا پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۹:۵۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آدم برفی بسیار باسلیقه و با خوش ذوقی درست شده