سوره فجر

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی از کتاب تفسیر سوره فجر که در ایام ا… دهه فجر در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شده بود، معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، در این مسابقه که با همت دفتر فرهنگ اسلامی و بصورت حضوری در دانشکده فنی این دانشگاه ترتیب یافته بود تعداد 55 نفر شرکت نموده بودند  که پس از تصحیح اوراق، 12 نفر به ترتیب ذیل حائز رتبه برتر گردیدند که می توانند برای دریافت هدایای خود به دفتر فرهنگ اسلامی واحد بافق مراجعه نمایند.

–          فاطمه حاجی پور                    نفر اول

–          اکرم زحمتکش                       نفر دوم

–          افسانه زحمتکش                    نفر سوم

–          آزاده زحمتکش                       نفر چهارم

–          فضه خلیلی                          نفر پنجم

–          محمد حسین میر علمی         نفر ششم

–          فاطمه حمامی زاده               نفر هفتم

–          زینت قاسمیان                      نفر هشتم

–          اسماء خاکدان                     نفر نهم

–          زهرا عسکری                     نفر دهم

–          مرضیه عارف                      نفر یازدهم

–          نازنین خوانین زاده               نفر دوازدهم