دیدگاه ها
پاتوق امید این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱:۲۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

ما مردم چقدرفقیریم.واستعداد ترحم داریم.خودم از خودم خجالت میکشم.