دیدگاه ها
رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۸:۱۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

دست دست اندر کاران این نمایشگاه درد نکنه واقعا زحمت زیادی متحمل شدند

علیرضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۵ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

واقعا بسی جای تشکروقدردانی دارد از مدیرعامل وروابط عمومی شرکت سنگ آهن وکلیه دست اندرکاران که درهرمناسبتی این طور صادقانه خدمت می کنند.

ناشناس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

دست کسانیکه واقعازحمت کشیده اند درد نکند ولی افسوس که سرپرست سنگ اهن به خاطر استاندار یادواره شهدارادراهنشهر ازترس اینکه مردم دوباره نفرت خودرا ازاستاندارنشان دهند اجراکردکه یاداره شهدا راسیاسی کردیدشمابااین کارتان دل شهداراغمگین کردید باشدکه خود شهداجواب این فتنه رابدهند