از هنرمندان تئاتر و تعزیه و گروههای نمایشی بافق تجلیل بعمل آمد
یک شنبه شب  11 اسفند ماه و در سالن همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق با حضور فرماندار،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی،مدیریت آموزش و پرورش و جمعی از پیشکسوتان هنرهای نمایش بافق  و با همکاری موسسه مالی آرمان از فعالین این عرصه تجلیل بعمل آمد.
عکس و خبر:محمد هادی فتاحی بافقی
IMG_6525
IMG_6291
IMG_6293
IMG_6338
IMG_6387
IMG_6391
IMG_6479
IMG_6479
IMG_6541
IMG_6447
IMG_6295
IMG_6397
IMG_6445
IMG_6255
IMG_6254
IMG_6495
IMG_6539