کی میگه ما بی فرهنگیم؟!!

دسته: عمومی
۱۵ دیدگاه
سه شنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

به نام خدا

آنانکه خود را کسی میدانند در پیچ و خم جاده ها می مانند

درست است که سرمایه فراوان دارند در اندکی از خواسته ها می مانند

ﯾﻪﻣﻮﺿﻮﻋﯽﭼﻨﺪﻭﻗﺘﯿﻪﺫﻫﻨﻢﺭﻭﻣﺸﻐﻮﻝﮐﺮﺩﻩ:

چه­کسانی­میگویند­مابی­فرهنگی:
ﺗﻮ ﮊﺍﭘﻦ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻭ ﻫﺸﺖ ﭘﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺑﺰﯼ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦﻣﯿﺨﻮﺭﻥ،ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﺳﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ . ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ .ﺗﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﻧﺪﻩﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﻭ ﮐﻠﯽ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﻥ .از کشوری دیگر ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﮕﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﯾﻢ ﻫﯽ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺯﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺯﯼﮐﻨﻦ ﺑﻄﺮﯼ ﻭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺳﻤﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻦﻭ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ . ﺳﺮ ﺩﺍﻭﺭ ﺭﻭ ﻭﺳﻂ ﺯﻣﯿﻦﻣﯿﺒﺮﻥ .ﺗﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ 20 ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭﻣﯿﮑﺸﻪ .ﺗﻮ ﺍﺭﻭﭘﺎ 2 ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺧﯿﻠﯽﺭﺳﻤﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻦ .ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ .

بی فرهنگی آن جاست که در قرن 21هستند کسانیدر غربکه هنوز به این نرسیده اند که بعد از اجابت مزاج، می شود از آب هم برای شستشوی خود استفاده کرد! استفاده از دستمال و کاغذ و پس از آن استفاده ی زیاد از ادکلون! در مورد تاریخچه ی ساخت ادکلون یه تحقیقی بفرمایید!

  حجاب را عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان مطرح می کنند؛ شب و روز علیه آن برنامه و مستند می سازند؛ مقاله می نویسند.آیا اخراج بانوان محجبه از کار و منع تحصیلی آنان در غرب مصادیق بی فرهنگی نیست؟

ﻭ 1000 ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺩﯾﮕﻪ ..ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻬﺎ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻦ،ﺧﻮﺩﻣﻮﻥﻫﻢ ﺗﯿﺮﯾﭗ ﺭﻭﺷﻦ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢ . ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯿﻢﺑﺨﺪﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽﻫﺴﺘﯿﻢ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﮋﺍﺩﻣﻮﻥ ﺁﺭﯾﺎﯾﯿﻪ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 2500ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ،ﺁﺭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻭﻧﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻥ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭﯼﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽﺑﺸﯿﻢﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭﺯﯼ 1000 ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

محمدرضا عبادی پور


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱
برچسب ها:
دیدگاه ها
رفیق سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۲ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

همه اینا رو خودت گفتی ، بند خدا ما تو کوچه خودمون حریف همسایه نمیسیم آشغالاشون رو سرموقع بیارن بیرون، بیچاره کردن مارو

محمد سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

یا تو ایران زندگی نمیکنی یا معنی فرهنگ رو نمیدونی

حامد سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱:۱۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

شما اطلاعاتت ضعیفه آقای عبادی پور . از این ور و اون ور یه چیزایی شنیدی ولی همه شو نشنیدی . به نظر من بیشتر مطالعه کنی بد نیست داداش . اصلا مردم جاهای دیگه به من و شما فکررررررر هم نمیکنن چه برسه راجع به فرهنگ ما نظر بزنن 😀
احتمالا زیاد شبکه خبر و 20:30 نگاه میکنی 😀

حسین سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱:۵۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کسی تا حالا با ادعا با فرهنگ نشده دفعه بعد یه کم فاصلها را رعایت کنید

777 سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۲:۳۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عزیز من دلت خوشه توایران زنا حق رانندگی دارند ولی همه جا حق با مرداهست و اگه شیشه ماشین پایین باشه صد تا فحش ناموسی …
بعد از بازی ها اگه خوشحال باشیم شیشه مغازه میشکونیم اگه ناراحت اتوبوس آتیش می زنیم.
شبای عزا و جشن باید روی خروار خروار لیوان و ظرف یه بار مصرف راه رفت.
مثل نقل و نبات تهمت و غیبت تو مجلس هامون خیرات می شه دیگه از چی بگم که ناگفتنم بهتره

عشقی سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۲:۳۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

اتفاقا” عبادی جون خیلی باغیرتی خیلی هم قشنگ گفتی .مشکل ما اینه که آب در خونه تلخه .تا دیروز آب تو جوب میخوردیم میگفتیم خدا را شکر حالا بنده خدا مدیر سنگ آهن اومده دستگاه گذاشته طرف بهونه میگیره که پای شیرهای آب مگس جمع میشه.باور کنید ناشکرتر از ما خود ماهستیم

امید چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای عبادی پور :
هرگونه کپی برداری از مطالب دیگران بدون اجازه نویسنده مطلب حتی در فضای مجازی ممنوع و غیر شرعی می باشد…صرف جهت اطلاع

حسین چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بابا خوب شد با این تذکر معنی فرهنگ را هم بالاخره فهمیدیم ، بگیر بخواب شاید خوابدیدی

S.M چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

باریک الله آقای عبادی پور حالا اومدی حرف از نژاد آریایی میزنی و جشن 2500ساله تا دیروز هرچی اسم کورش بزرگ بودو عوض میکردین حالا باز شدیم نژاد کورش.
آقای محترم جشن 2500 ساله و اسم آریایی حرمت داره و ما اندکی هستیم که روش غیرت داریم.
غذا خوردن اونا یا چی میخورن چه ربطی به بی فرهنگیشون داره اونا نژادشون اینجوری بوده و همین جوری هم دارن رشد میکنن

reza چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۹:۰۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

متن زیبایی بود ولی فکر کنم فرهنگ ما خلاصه شده در شعارهایمان وگرنه در عمل…..

سید امین رضوی پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۷:۵۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

جناب عبادی پور عزیز…. نوشته ات نشان از حس ناسیونالیستی ناآگاهانه دارد. نوع غذا و پوشش هیچگاه نمی تواند برتری فرهنگی را از لحاظ مردم شناسی و جامعه شناختی یک سرزمین نشان دهد. اینکه آنها چه می خورند و چه نمی خورند دلیل بر بی فرهنگی آنها نیست. در همین ژاپن در سونامی ایجاد شده که هزار ها تن مردند، آمار دزدی را مشاهده کن، مردم 8 میلیون دلار پول را که در ابها روان بوده به دولت برگرداندند… مسئولین نیروگاه اتمی از مردم رسماً عذرخواهی کردند که تعظیم کردن این افراد در حضور مردم، را در رسانه ها دیدیم. و … در زلزله بم چه شد؟ اینها فرهنگ است که ما از آن بی بهره ایم . شاید اکنون قیافه داشته هایمان را از ایران باستان به خود بگیریم اما نشانه هایش کو؟ میزان مطالعه، تیراژ کتابها و نشریات، امروز به عنوان معیارهای فرهنگی شناخته می شود به همراه خیلی های دیگر… متاسفانه دست راست بنده به دلیل غده ای که در مچ ایجاد شده درد می کند و نمی توانم تایپ کنم. در هر صورت امیدوارم بیش از گذشته حس ناسیونالیستی خود را آگاهانه و منصفانه با مطالعه در ادیان و فرهنگهای دیگر تقویت کنیم. آنگونه که دکتر شریعتی بعد از سالهای بسیار مطالعه و بررسی در فیلسوفهای غربی در کتاب هبوطش می نویسد: ” می بینم هگل، سارتر، ماسینیون، مارکس و کی بر کگارد در برابر ابوریحان بیرونی، شیخ مفید، ابن سینا، این خلدون و بوسعید ما شاگردی بیش نیستند” این جمله آگاهانه است. اما آنچه که شما نوشته اید، مقایسه فرهنگها نبود. بلکه آن چیزی بود که در ظاهر تلویزیون ما دیده اید شاید. و شاید هم از جایی شنیده اید. مطالعه کنید بیشتر . موفق باشید

سید امین رضوی پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۷:۵۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

البته با توجه به کامنت 7 و آقای امید، با یک جستجوی مختصر دیدم این نوشته یه نوشته بی هویت فیسبوکی است و ازاینکه آقای عبادی ذکر نکرده که نوشته از خودش نیست متاسفم. از مدیران سایت هم درخواست دارم رعایت کنند و مطالبی که کپی هست رو به عنوان نوشته یک نویسنده نگذارند . من بیچاره رو بگو با این دست دردالود چه زحمتی کشیدم به آقای عبادی پور بگم، بره مطالعه کنه… البته مطالعه کنه بیشتر برای نوشتن یک مطلب اهمیت قائل می شه و برای نویسنده.

داود پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۹:۲۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
مطلب رو خوندم ولی نظری ندارم!!!

عبدالله پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱:۰۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

عزیزان. ما بخاطر نژاد آریایی نیست که شاید مورد هجوم دشمنان داخل و خارجیم .بلکه بخاطردین و شریعتمون هست که دشمن زیاد داریم .و باید گفت هم با فرهنگ و هم بیفرهنگ درکشور وجود دارند .اما کسانی بافرهنگند که تمام آموزه های اسلام محمدی را رعایت میکنند .و تمام بی فرهنگ های جامعه را اگر تحقیق کنید درمیابید که دین سستی دارند یا فقط مسلمانی را یدک میکشند وگرنه تمام فرهنگ ما برخاسته از دین ماست .بی دینانی هم که دم از فرهنگ میزنند . منظورشان فرهنگ غرب است .پس ما اگر هم بیفرهنگ باشیم .بیفرهنگی غربی هست و اون فرهنگ برگرفته از فساد و فحشاد و کثافت و…………..وبنده به عنوان یک جوان با مطالعاتی که داشتم ،خدا را شکر میکنم که 1-مسلمانم 2- شیعه ام 3- ایرانیم 4 -بافقیم و حتی از محله ای که دراون زندگی میکنم ازخدا سپاسگذارم .

بانوی سرخ دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ - ۲:۵۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خانما و اقایونه مثلا با ادعای ایرانی تمام حرف این اقای محترم این بود که اگه با این کارها رو میکردیم یعنی موجودات زنده رو زنده زنده سرخ میکردیم داور میکشتیم..کارایی که گفته شد همون کسایی که میگن به ما و فرهنگ ما فکر نمیکنن ببین چه حرفایی میزدن از ماست که برماست خودتونم باور دارید به بی فرهنگیتون چه میشه کرد ولی ما ایرانیای اصیل اریایی های با تمدن هنوز به با فرهنگ بودن خودمون متعقدیم