.قرار بر این شد که این همایش طی دو جلسه دیگر با مضوع فضای سایبری و سرویس های جاسوسی ادامه پیدا کند