روابط عمومی ها با سعه صدر پاسخگو باشند

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۲
روابط عمومی ها بايد با دقت كنند تا مطلبی را به نادرست به مخاطبین منتقل نکرده و از سوی دیگر در برابر مطالب منتشره از سوی رسانه ها، با سعه صدر، ظرفیت بالا و ادبیات پسندیده برخورد کرده و پاسخگو باشند. استاندار یزد با اشاره به اينكه سیاستهای روابط عمومی در دستگاه های دولتی را ، همان سیاستهای دولت است گفت: روابط عمومی ها بايد با دقت كنند تا مطلبی را به نادرست به مخاطبین منتقل نکرده و از سوی دیگر در برابر مطالب منتشره از سوی رسانه ها، با سعه صدر، ظرفیت بالا و ادبیات پسندیده برخورد کرده و پاسخگو باشند.

در گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی های سراسر استان یزدكه در سالن شهید منتظر قائم استانداری و با حضور استاندار یزد برگزار شد استاندار يزد روابط عمومی را چشم و چراغ دستگاه ها دانست و با اشاره به وظایف مشخص روابط عمومی ها، اجرای این وظایف در چارچوب کارکرد دستگاه ذیربط و سیاستهای دولت را خواستار شد.
ميرمحمدي سپس هنر روابط عمومی ها را انتقال اطلاعات و اخبار صحیح از مجموعه تحت نظر خود ذکر کرد و با اشاره به مفهوم بازنمایی خبر توسط روابط عمومی ها، این بازنمایی را مهم دانست.
وی گفت: اگر اخبار و اطلاعات مربوط به یک مجموعه توسط روابط عمومی، به دور از واقعیات موجود منعکس شود، این امر بازنمایی نیست بلکه بازپروری خبر است.
میرمحمدی، وظیفه روابط عمومی های دولتی را، پرورش افکار عمومی در چارچوب سیاستهای کلان ملی دانست و افزود که این سیاستها اجازه نمی دهد، روابط عمومی ها به فرهنگ جامعه آسیب بزنند یا مطلبی را به صورت نازیبا جلوه دهند.
استاندار یزد با بیان این نکته که در انعکاس خبر، ظرافتهای خاصی نهفته، از همه روابط عمومی ها خواست تا در ارائه اطلاعات و اخبار به افکار عمومی به این اصل مهم توجه داشته باشند که هرگز نباید انعکاس اخبار، موجب دغدغه مردم شده، بلکه باید به افکار عمومی جهت مناسب داد و موجبات آرامش آنها را فراهم کرد.
میرمحمدی سپس افزود: باید ابتدا زمینه پذیرش اخبار در جامعه از سوی روابط عمومی ها مهیا شده و قدم به قدم و به تناسب آمادگی افکار عمومی، مطالب مطرح شود تا جامعه دچار شوک زدگی نگردد.
وی ادامه داد: این هنر یک روابط عمومی و یک خبرنگار است و در چنین مواقعی است که مشخص می شود ، روابط عمومی ها و خبرنگاران به چه ظرایفی اشراف دارند.
رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد با اشاره به دو حوزه جداگانه ” رسانه” و ” روابط عمومی ” دستگاه های دولتی، از همه روابط عمومی ها خواست تا در چارچوب سیاستهای دولت عمل نموده و نسبت به پاسخگویی به رسانه ها فعال باشند.
وی مقام پاسخگویی روابط عمومی را متضمن داشتن ظرفیت و سعه صدر بالا دانست و گفت: اگر به این نکته اشراف داشته باشید که رسانه ها جدای از مردم نیستند و مردم نیز از دولت جدا نیستند، آنگاه همه مجموعه را از خود دانسته و در برقراری ارتباط با رسانه ها، این امر را لحاظ خواهند کرد.
میرمحمدی افزود: اگر رسانه ای خبر را به گونه ای منعکس کرد که موجب تنش و نگرانی و دغدغه مردم شد ، روابط عمومی باید با برخوردی سنجیده، با این مسئله مواجه شود و پاسخی به آن رسانه ارائه نماید که در عین اینکه آن رسانه را از خود نرنجانده است ، افکار عمومی را نیز بیدار کند و آرامش را بدانها هدیه نماید.
استاندار یزد، جدال رسانه ای را مذموم دانست و خواستار جایگزینی رقابت رسانه ای به جای جدال رسانه ای شد و این رقابت را در عرصه های فرهنگی، علمی، فنی و ادبی میان رسانه ها ضروری عنوان کرد.
وی ادامه داد: هر کدام از رسانه ها که بتوانند مطالب را زیباتر به مردم عرضه کرده ومردم از خبرشان احساس آرامش و لذت نمایند و ارائه آن خبر یا تحلیل ذهن جامعه را باز کند و افکار عمومی را روشن نماید، آن رسانه برای مردم عزیز تر است. بنابراین باید تلاش کنیم که جدال رسانه ای شکل نگیرد چرا که رسانه ای که برای مردم تنش ایجاد کند، در افکار عمومی جایگاهی ندارد.
استاندار یزد، مطالب منتشره از سوی رسانه ها و روابط عمومی ها را ، معرف شخصیت آنها دانست و این امر را از نقاط قوت آنها ذکر کرد.
میرمحمدی با اشاره به ارتباط روابط عمومی ها و رسانه ها با مخاطبین و اقشار مختلف مردم، با هر سطح توقع، دانش و پایگاه اجتماعی، از رسانه ها و روابط عمومی ها خواست تا به گونه ای عمل کنند که مطالبشان برای همه قابل توجه باشد و این امر را مستلزم هنر رسانه و روابط عمومی دانست و خصوصاً بحث انتخاب تیتر در خبر را از نکاتی ذکر کرد که باید برای همه طیفها قابل توجه باشد و غرض خاص و منافع شخصی و گروهی در آن به چشم نیاید.
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد افزود: هرگز نباید اجازه پیدا کنیم تا جدای از خواست عمومی و در راستای مسائل و مشکلات شخصی از رسانه بهره ببریم چرا که رسانه متعلق به عموم مردم است ، اما گاه متاسفانه به این امر کم توجهی می شود و برخی گمان میکنند که رسانه متعلق به دست اندرکاران آن است.
وی تاکید کرد: باید در رسانه ها بازتابی از مطالبات مردم وجود داشته و اسباب رشد و پویایی جامعه را فراهم کنند و در کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت نقاط مثبت جامعه بکوشند. رسانه باید به مثابه آیینه ای باشد که هیچ گرد و غباری به خود نبیند، بلکه هر چه شفاف تر، زیباتر و منظم تر واقعیات را منعکس نماید.
میرمحمدی سپس با طرح این سوال که چرا برخی از رسانه ها واقعیات را زیبا منعکس نمی کنند افزود: ادبیاتی که در رسانه ها به کار می رود، باید باعث ایجاد انگیزه در مخاطبین شده و آنگاه است که جامعه بالنده می شود چرا که هر چه از طریق رسانه به جامعه تزریق می شود، باید اسباب بالندگی جامعه باشد.
استاندار یزد ادامه داد: روابط عمومی های دستگاه ها، مسئولیت سنگینی در این ارتباط دارند و باید از پختگی لازم، ابزار و تجهیزات، فرهنگ بالا و ظرفیت مناسب برخوردار باشند و به گونه ای عمل کنند که گویا مسئولیت تمام مجموعه با آنهاست.
میرمحمدی سپس با اشاره به لزوم توجه مدیران دستگاه های دولتی به نقش، کارکرد و جایگاه روابط عمومی ها، بحث ارتباط مدیران با روابط عمومی ها را دارای دو جنبه ذکر کرد و گفت: یا برخی از مدیران درک درستی از روابط عمومی ها ندارند و یا برخی روابط عمومی ها نتوانسته اند به درستی توانمندیهای خود را به مدیران عرضه کنند. باید بررسی کرد که اگر این مشکل از ناحیه مدیران است، تاثیرات روابط عمومی در پیشرفت آن دستگاه و کم کردن مشکلات و بهبود شرایط کار و ایجاد محیط آرام در مجموعه به او نمایانده شود واگر خود روابط عمومی ها ایرادی دارند و نتوانسته اند به خوبی نقش خود را ایفاء کنند باید با کمک هم از این بی تفاوتی خارج شوند و در جهت اثبات توانمندی روابط عمومی ها بکوشند و در میدان عمل، قهرمانی خود را نشان داده و اثبات کنند که مرد میدان بوده و دارای شخصیت بالایی در این عرصه هستند.
رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد سپس با بیان این نکته که در برخی از دستگاه ها پست روابط عمومی حذف شده، دلیل آنرا عدم ایفای نقش موثر از سوی خود روابط عمومی ها در آن مجموعه دانست و گفت: اگر مدیر احساس کند که روابط عمومی بازوی قدرتمند مدیریت و بستر ساز فعالیتهای مدیریتی است و زمینه لازم را برای سرعت عمل مدیر فراهم میکند و افکار عمومی را مدیریت می نماید و همچنین میتواند زمینه های مشارکت مردم را در فعالیتهای مربوط به سازمان فراهم کند، آنگاه مدیریت به روابط عمومی توجه لازم را خواهد داشت.
استاندار یزد سپس ابراز امیدواری نمود که همه روابط عمومی ها به چارچوب سیاستهای دولت و شرح وظایف خود آشنا باشند تا به این سیاستها نزدیک تر شوند.
رییس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در پایان، روابط عمومی ها را پل ارتباطی مطمئن و امین میان دولت و مردم دانست و در فراخوانی از همه مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان خواست تا ویژگیهای این پل ارتباطی را بر شمرده و در جلسه بعد شورای هماهنگی، به بحث و بررسي گذاشته شود.
 

 

 

 

 پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲
برچسب ها: