دیدگاه ها
پاگنده شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱:۳۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
یک مشت خانم در جایگاه وی ای پی به تماشای فوتبال می نشینند در حالی که یک مشت خانم بافقی از کنار دیوارهای زمین فوتبال گردن میکشیدند تا این هنرمندان را ببینند مگر ورود خانمها ممنوع نیست حتی اگر معاون یا مشاور یا بادعوت نامه باشند امیدوارم این خانمها از یوز نترسند….

بافقی شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بافق فردا رسالت بی طرفیت را حفظ کن:
چرا زن در ورزشگاه راه دادند!

استقلالی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۵:۱۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام .اول بازی رو بروجایگاه تقریبا جمعیت خوبی نشسته بودند تااینکه گردوخاک شد وتعدادزیادی از مردم ورزشگاه راترک کردند.وای کاش عکاسان زحمت کش بیشترازجمعیت وقبل از گردوخاک عکس می گرفتند

امید سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۳:۲۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

دورود بربافقی ها که از حق خود دفاع کردنند

علی چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۳:۵۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بهتر نبود عکس پیشکسوتان بافقی را هم میگذاشتید عکس همه را

حسن شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۲:۲۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بیچاره بچه های مدرسه فوتبال که 4 ساعت توی آفتاب ایستادند و یک پذیرایی ساده از اونها نشد