دیدگاه ها
منتقد یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱:۳۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

گزارش تصویری؟
این که هر چهارتا عکس یکی بود….