دیدگاه ها
منتقد چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۳:۳۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
از کی تا به حال فقط فرمانداری و آموزش وپرورش مسئولین شهر شدندو هیچ اداره ای باخبر نشده

عباس -الف چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۳:۴۳ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آفرین به مرام ومعرفتتان

ح چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۷:۴۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

در جواب منتقد
اولا تیتر خبر نوشته تعدادی از مسوولین
دوما غیر از فرماندار و معاون فرماندار و رییس ارداره آموزشو پروروش، رییس اداره آب و بخشدار هم هستند

سید بنیامین چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۹:۰۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

برای مدیرنمونه بافقی مسعودشریعتی وکلیه مدیران لایق بافقی آرزوی موفقیت وسلامتی دارم

کارگر چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

امیدواریم مسئولین و ورزشکاران کما ل استفاده را از این موقعیت ببرند

بی خبر پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۲:۴۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

جای مسئولین که خالیست!

ناشناس پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۸:۰۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

اب وفاضلاب هم بودشد……..و

علی پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

باید آستین کار رابالا زد این دیدارها فایده ای ندارد…

موسی پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۳:۰۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آفرین به این منتقد که ثابت کرد بافقی است ای انسان چرا جشم دیدن رسیدن یک بافقی به مقامی در استان را نداری معلوم میشود یا کم بینی یا حس حسادات در شما گل کرده بجای خوشحالی از اینکه مسئولین بافقی از همشهریشان که باعث افتخار بافق واستان وکشور است دیدن کردند وبه او و همه مردم تبریک گفتند ناراحتی که تورا به اون جلسه نبردند بسیار متاسفم

منتقد شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۳:۳۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام
آقا موسی اگه همه مسئولین را دعوت می کردند بهتر نبود؟
اگه به جای چند نفر کل مسئولین بودند یه افتخاری بود برای شهر و همه
می فهمیدند که بافقیها در هر حال پشت هم هستند.
به خدا کسی حسود نیست اگه هم سوء، تفاهمی پیش اومده مشکل از شماست
در ضمن آقای ح (ردیف 3) بخشدار از جمیع فرمانداریه و رئیس اداره آب هم برادر معاون فرماندار