دیدگاه ها
بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۸:۴۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سعی میکنم به خاطر دنیا و پست و پول به مردم دروغ نگویم
که سنگ آهن خصوصی نمیشودکه ما از ماجرای D19خبر نداشتیم که پیگیریم که چنین میکنیم و چنان ….
او غایب نیست ما ازاو غایب و غافل هستیم

بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۳:۱۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

چرا از کار گروه پیگیر خبری نیست نکنه گرفتندشون .

امیر حسین کارگران بافقی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۴:۳۵ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام اگر ما تفکر می کردیم دیگر گناهی نمی کردیم چه به لحظه ای دقیقه ای ساعتی الان
در دوران ما چوب حراج زدند به تفکرات راحت فکرت و اندیشه ات را خرید فروش میکنند که نتوانی به مسیر اصلی فکر کنی اگر این نعمت را قدر دانسته الان جایگاه دیگری داشتیم
رفتیم دنبال زرق وبرق وپست ودل مشغولیهای بیهوده دنیا برای چی برای کی به چه قیمتی
هر لحظه در محضر خداییم در محضر آخرین ذخیره خداییم اما درک نمی کنیم نمی فهمیم تفکر نمی کنیم چرا؟ چون مسیر را اشتباه رفتیم یا اشتباه آدرس دادند یا در مسیر سنگ اندازی کردند شاید هم ……..در پایان یک شعر و جمله
یا مهدی ( عج)جان به فربانت به کجا میگردی &عالم زتوست .غریبانه به کجا میگردی
تا به کی با اشک حسرت دیده را بر هم گذارم
به امید ایرانی آباد

مهدي این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۵:۰۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند. شهید سیدمرتضی آوینی***//اگر شبانه روز شکرگزار خدا باشیم که نعمت اسلام و امام را به ما عنایت فرموده باز کم است. آگاه باشیم که سرباز راستین و صادق این نعمت شویم. شهید مهندس مهدی باکری

محمود این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۸:۴۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

كساني كه در حق بافق ناعادلانه قضاوت كردن چه جوري مي خوان گناهشون را پاك كنن؟؟//

بسیجی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۳:۴۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ما كافی‌ است‌ واجب‌ را انجام‌دهیم‌ و حرام‌ را ترك‌ كنیم‌ آن‌وقت‌ سلمان‌ زمان‌ می‌شویم‌. اگر كسی‌ به‌ واجب‌ عمل‌ كند و حرام‌ راترك‌ كند، خدا دستش‌ را می‌گیرد و او را هفت‌ شهر عشق‌ می‌گرداند ان وقت است که سرباز امام زمان می شویم