دیدگاه ها
مخالف خصوصي سازي این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

كيسه 28/5 درصدي را بهتر بود يه طرف آنرا مردم ميكشيدن يه طرف را خصوصي سازي كه در آخر به نفع مردم ميشد.