دیدگاه ها
علی رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ۴:۳۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کاش ارسال کننده تصویر چند خط متن از مسابقه را بصورت نوشتاری نیز برای درج می گذاشت