دیدگاه ها
روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان این نظر توسط مدیر ارسال شده است. یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱:۲۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

با تشکر از از خانم شفیعی کتابدار کتابخانه و دهیار مبارکه.