دیدگاه ها
دوست عباسعلی(عَلَم) این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱:۴۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

طبق آمار رسمی که اعلام شده است در جریان جنگ ایران و عراق تلفات ایران به شکل زیر بوده است :
تلفات ایران :
کشته : 222 هزار نفر
معلول : 555 هزار نفر
………
عراق :
دو ملیون کشته و زخمی
منبع : http://www.mehrnews.com/detail/News/1701485
………………………………………………………………
تعداد تلفات در جنگ سه ساله ی سوریه :
دویست هزار : 150 هزار نفر(تا چند ماه قبل)
منبع : http://fararu.com/fa/news/183352/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
………………………………………….
تلفاتی که داعش در عراق وارد آورد،به جای خود
تلفاتی که طالبان در افغانستان به جای گذاشت به جای خود
تلفات در سایر کشورهای اسلامی به جا خود
……………………………………………
با فرض اینکه اسرائیل سالانه به طورمیانگین 150 فلسطینی را کشته باشد تعداد کل کشته ها در این 66 سال از تشکیل اسرائیل کمتر از ده هزار نفر می شود.(البته میانگین کشته ها در این سالها بسیار بسیار پایینتر از این حرفاست)
………………………………………………………………
عباسعلی عزیز و دوست گرامی من،اگر ماشین حساب را برداری و این خساراتی که مسلمانان به خود زده اند را حساب کنی خواهی دید که حتی اگر خواست محمود احمدی نژاد مبنی بر نابودی اسرائیل مححق شود،تنها قسمت کوچکی از تلفات مسلمانان کم می شود.پس ببینید عیب کار در کجاست؟
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
مسلمانان چچن نیز توسط روسیه قتل عام می شوند ولی صدایی از شما عزیز دل بر نمی آید؟؟؟؟تازه مسلمانان چچن اکثر شیعه هستن.مگر مسلمان با مسلمان فرق دارد؟؟؟شاید روسیه با اسرائیل تفاوت دارد؟؟
پس حتی اگر همه ی کشورهای غیراسلامی نابود شوند باز هم مسلمانان تلفات خواهند داد!!!!!
منبع : http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=54616

دردناک این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۱ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

به امید روزی که خون شهید، عید سعید حقیقی یعنی پیروزی مسلمانان را به ارمغان بیاورد…

سید رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱:۱۸ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

آقای محمدی از تذکر بجای شما ممنونیم