در مهدیه مبارکه از برگزیدگان مسابقه ی نقاشی غزه تجلیل شد

دیدگاه ها
موسی سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۸:۴۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

من به همت بروبچه های مبارکه درود می فرستم که در همه زمینه ها فعالند حقیقتا باید روستای نمونه استانی شناخته شود