دیدگاه ها
حسن جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۷:۰۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کشته شدن کودکان، دردناک است ولی ای کاش در همین ابتدای زندگی شعارهای مرگ بر این و آن را به آنها یاد نمی دادیم. این مرگ بر این و آن فرستادنها چه فایده ای برای نسلهای پیشین داشته است؟؟؟
صلح را به کودکانمان بیاموزیم
در صلح کودکی نمی میرد
در خلع سلاح شدن گروههای تروریستی،برای کودکان آرامش و امنیت نهفته است

ایلیا شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲:۱۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

زنده باد ومرده باد را کنار بگذاریم