دیدگاه ها
فرنوش شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۳:۵۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

وجود مدارس کپری یکی از معظلات دانش آموزان ایرانی است،مدارسی که گاها بر اسر آتش سوزی خسارتهای بسیاری را به دانش آموزان میهن عزیزمان می زند.
آتش سوزی در مدسه شین آباد دل-روح ایرانیان را جریحه دار نمود.این آتش سوزی به سبب فرسودگی بخار نفتی اتفاق افتاد-تصاویر بسیار تکان دهنده است-اگر بیماری قلبی دارید نبینید:
http://www.tabnak.ir/fa/news/289433/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25AA%25DB%258C-%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25AA%25D8%25B4-%25DA%25A9%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B4%25D8%25B4-%25D8%25A
آتش سوزی در روستای علی آباد به علت اتصال برق-اینجا نیز فرسودگی عامل به خطر افتادن جان کودکان سرزمینمان بود :
http://www.mehrnews.com/detail/News/2209515

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

دو کلاس در یک کلاس :
http://www.tabnak.ir/fa/news/209355/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%BE%D8%B1%DB%8C
حادثه آتش‌سوزي در مدرسه روستاي درودزن-این دختر فرزند ایران است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510040067
آتش‌سوزی در مدرسه سفیلان(13 کودک کشته شدند)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
…………..
http://www.aftabir.com/news/view/2005/jan/16/c9c1105875236.php/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85
تصاویر/ آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه پیرانشهر
http://www.jonoubnews.ir/showcontent.aspx?06X077+soCUJz3voJyxC5g==
………………………………………………..
هزاران حادثه ی اینچنینی برای کودکان سرزمینم-اتفاق افتاده است
کودکان سرزمینم -گناهی نکرده اند که در ایران به دنیا آمده اند-ای کاش در فلان کشور به دنیا می آمدند تا شاید بهره ای از ثروتهای خدادادیشان ببرند.
این ایران ماست
… … … … جانم فدای ایران