15 درصد نیاز به قانون دارد/امیرزاده:یکی از سه قولی که شما داده اید بلاتکلیف مانده است

دسته: عمومی
۳ دیدگاه
جمعه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

امیرزاده ربیعی

 

به گزارش بافق فردا

به نقل از بافق نیوز

در جلسه فرمانداری مطرح شد,
وزیر تعاون گفت:منشور17 بندی مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد ویژه سنگ آهن مرکزی تهیه شده است/امیرزاده:بنده جرات بیان مطالب را به رسانه ها نداشتم به خاطر اینکه کارگروه خروجی نداشته است.

به گزارش خبرنگار بافق نیوز،ربیعی ، وزیر تعاون، کار ،رفاه وامور اجتماعی پس از سخنان امام جمعه محترم ،و دیگر اعضای کارگروه، سخنان خود را اینچنین آغاز کرد : مالکیت معدن از آن دولت نیست وبه وزارت تعاون هم داده نشده است ومالک آن خود کارگران هستند وما هم به نیابت از کارگران مجمع را تشکیل میدهیم.بنابر این دوستان که صحبت میکنند ما می فهمیم ،احساس شهری را می فهمیم وراحت باهم صحبت می کنیم.ما در انقلاب بودیم.هم اعتصاب راه انداختم واعتصاب جاده مخصوص کرج پیش از انقلاب را من راه انداختم ودستگیر شدم.ما احساسات را میفهمیم ولی  امروز که دور این میز جمع شده ایم یکسری  مسئولیم ودرداخل یک نظام سیاسی ولایی درحال صحبت کردن هستیم.وبنده این توجه را اولا به خود میدهم که هرچه میگویم ،بایدمسئولیت  آن را بپذیرم ودر قبالش مسئول باشم.

من در وزارتخانه خودم و درصندوق فولادی که آن را پویا کردم وخدا را شکر میکنم .صندوقی که هیچ چیز دراین صندوق نمی توانست کارایی داشته باشد امروز به نقطه ای رساندم که درحال سرمایه گذاری های جدید هستم ومطالبات آن را به روز کردم و این مطالبات را خواهم ستاند که از آن کارگران فولاد است .

من می توانستم  اموال این صندوق  را بفروشم وسالها حقوق کارگران را بدهم وهمه برایم هورا بکشند.ولی بینی و بین الله این کار را حرام میدانستم .ما درحال اصلاح ساختار هستیم وخوشبختانه دراصلاح ساختار وضعمان خیلی بهبود پیدا کرده و اصلا مالک این معدن به اذن الله یکی از صندوق های موفق روز های آتی خواهد بود هرچند امروز مشکل دارد و در جلسه ای که با نماینده ها داشتم یک فرصت چند ماهه  برای بازسازی می خواستم  وگرنه از این نظر  یکی از صندوق هایی خواهد بود که من فکر میکنم مازاد آن می تواند به کارگران، بازنشسته گان وفولادی ها دربهبود زندگی آنها اثر گذار باشد.یک باربنده با 70درصد این جمع 5 ساعت صحبت کردم و با مسائل آشنا هستم وبا زندگی رنج آور آشنا هستم وبا خیابان های غیر آسفالت آشنا هستم ولایه های چند گانه شهر رادرک می کنم،سفره خالی را درک می کنم.بنده خودم کارگر بودم ،پدر بنده نیز کارگر بوده است وکارگری کردم . اعتصاب کارگری داشتم و درنوجوانی دربلوک سازی آب یخ پخش میکردم واین را مصداق مردم سالاری دینی میدانم  و یک برکت  ازانقلاب میدانم که یک کارگر صفر یک کارخانه، روزی وزیر یک کشور شود وبه سابقه کارگری خود افتخار میکنم.

منظور از بیان این مقدمه این بود که :مادرشرایطی  هستیم که میتوانیم حرف بزنیم ومیفهمیم مسائل را.شاید محدودیت قانونی درارائه خدمات وتصمیم گیری داشته باشیم ولی صحبت های یکدیگر را درک می کنیم.

خوب است که مادرقبال زندگی شهر وکارگران این شهرستان وآینده آن احساس مسئولیت کنیم و متعهدانه به موضوعات شهرنگاه کنیم.

اولا من به قول های دولت گذشته و پسا گذشته  کاری ندارم .آنچه که من تعهد میکنم آن کار را انجام میدهم مانند تامین اعتبار پروژه پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی دراین شهرستان وساخت آن تا 2سال آینده .

مابرای معدن برنامه داریم ،ته دلتان خالی نباشد که معدن تمام می شودوتعطیل می شود .مابرای معدن طرح گسترش داریم وبرای آن سرمایه گذاری میکنیم.پول سرمایه گذاری آن را هم جور میکنیم.

درادامه وی از یکی از اعضای  هیئت مدیره صندوق فولاد  خواست که طرح های گسترش دربافق را  ارائه کند:

که  این عضو صندوق بیان داشت :امروز داریی ارزیابی شده صندوق فولاد160 هزارمیلیارد ریال است وچیزی نزدیک به همین عدد درمطالبات جدید خود از دولت طلب کار است.واین را بدانیدصندوق فولاد ،صندوقی است با یک دارایی بزرگ.

ما خوشبختانه جلسه ای که روز جمعه ای خدمت بعضی از شما عزیزان بودیم،مقام عالی وزارت منشور مدیریتی  سنگ آهن مرگزی را انشاء کردند وخدمت  دکترجهانگیری ،معاون اول عرضه شدکه شامل 18 برگ است ودوستان آن را دراختیار دارند.این منشور،منشورمدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد درسنگ آهن مرکزی می باشد.خوشبختانه درآن منشور 17بندی تمام دغدغه های شما اعم از :اجرای طرح های جوار معدنی وتوسعه ای وتاکید بر بهره برداری هرچه زوتر این طرح هانسبت به قبل، مثل:طرح گندله سازی ،اصلاح خطوط کنسانتره وافزایش ظرفیت،فاظلاب شهری واحداث کارخانه فولاد،گسترش معدن واکتشاف واستخراج  معادن جدید وD19دیده شده است.وهمه، مورد تاکیدمدیریت صندوق فولادومقام عالی وزارت هست.

درادامه ربیعی ، وزیر تعاون، کار ،رفاه وامور اجتماعی عنوان داشت:ما تعطیلی معدن را نخواهیم داشت ،اخراج کارگر نخواهیم داشت وحتی کارگر جدیدهم استخدام خواهیم کرد وهرتعهدی معدن درقبال شهر داشته است هم چنان پابرجا خواهدبود. وی از محمدجوادعسکری،مدیر سنگ آهن تشکر کرد وخواست که اولویت های  تعهدات شهری نیز تهیه شود وهمچنین من تعهد میدهم امنیت شغلی نیزدر شهرستان تامین خواهد بود ودرست است درصندوق فولاد هستیم ازطرف دیگر هم وزیر کار هستیم.

15 درصد نیاز به قانون دارد

وی درمورد 15درصد نیز گفت :این بخش نیاز به قانون داردکه مشخص شود به چه کسی داده شود ومجاری خود را دارد.فعلا طبق گفته رییس جمهور به بنده ،ما مسئله را متوقف کردیم تا به یک مسئله بهینه برسیم وآن نیاز به قانون دارد.ونمی شود دراین جلسه دستور 15درصد داده شود.

وی همچنین  انتظارات خود را چنین بیان کرد:طوری صحبت نکنیم که مسئله تازه ای برای شهرستان ایجادشود.

ربیعی عنوان داشت:می توان گروهای مشاغل خرد را به شهرستان فرستاد واز ظرفیت آن بهره برد.همچنین از بانک های توسعه تعاون وصندوق مهر استفاده کرد.

درپایان حسن امیرزاده،دبیر کارگروه پیگیری وعضو شورای شهر بافق گفت:طی 7جلسه کارگروه ، بنده جرات بیان مطالب را به رسانه ها نداشتم به خاطر اینکه کارگروه خروجی نداشته است.

یکی از سه قولی که شما داده اید بلاتکلیف مانده است.

وقتی درجلسه  5ساعته  خدمت شما رسیدیم 3قول به ما دادید :

گرفتن تخفیف برای سهام ترجیحی کارگران

مطرح کردن مسئله 15درصد درهیئت دولت وگرفتن قانون آن

قرار شد روی بندهای صورت جلسه دراین جلسه صحبت شود و سودی از محل 71.5درصدبه مدت3سال برداشت نشود که خود شما گفتید برداشت نشود تاپایان طرح  ها  وهمین یک بند برای ما مهم بود که متاسفانه در این 16بند نیامده است وبنده پاسخی برای مردم نخواهم داشت.

که آقای وزیر عنوان داشت بنده خود به مردم میگویم.

 وهمچنین وزیر درجواب امیرزاده درقبال 15درصد گفت :ما قسم میخوریم بیش از 15درصد به این شهرستان کمک میکنیم واین قضیه را بااین گره زدن ها پیچیده نکنید ومثل کرم ابریشم اینقدر به دور خود پیله نپیچیم که درآن خفه شویم.وی عنوان کردکه مامی خواهیم به مردم خدمت کنیم،ما می خواهیم درمانگاه درست کنیم وباصمیم قلب می خواهیم این کار را انجام دهیم.

لازم به ذکر است دراین جلسه عنوان شد تاپایان سال1393 ،1500شغل جدید درمعدن ایجاد خواهد شد.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱
برچسب ها:
دیدگاه ها
جوان قدیم جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مشکل کارگرا قبل انقلاب برای اعتصاب-بیکاری یا عدم دریافت حقوق نبود زیرا حقوقها حتی یکروز هم عقب نمی افتاد

    قدیمی یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۳ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

    درسته
    حتی یک روز هم حقوقها عقب نمی افتاد
    خصوصی بازی هم نبود

تقی شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۸:۱۶ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

شما از اولش هم جرات نداشتید و فقط برای رای آوردن در بین مردم دست به هر کاری زدید و وعده های دروغین دادید…